Ašanin za portal ,,Nikšić”: Bolnica ispunila obavezu za heliodrom, uslovi rada zaposlenih na visokom nivou

 Ašanin za portal ,,Nikšić”: Bolnica ispunila obavezu  za heliodrom, uslovi rada zaposlenih na visokom nivou

Foto; onogost.me

Na lokaciji između zgrade Psihijatrijskog odjeljenja i portirnice, u dvorištu Opšte bolnice Nikšić ,u februaru ove godine započeta je izgradnja heliodroma, i radovi su trebali biti završeni u roku od 70 dana. Projakat je finansirala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, i za ovaj projekat je izdvojeno 262.000,00 evra, za izvođača radova izabrana je firma BS-T iz Albanije.

Foto: Portal ,,Nikšić“

,,Ideja izgradnje heliodroma u krugu bolnice je proizvod vizije dugoročnog razvoja Bolnice Nikšić, imajući u vidu planove da se u narednom periodu nastavi sa daljim tehničko-tehnološkim, kadrovskim i svakim drugim osavremenjavanjem sa stavljanjem akcenta na proširivanje specijalističkih usluga u smislu njihove složenosti, a sve u cilju još kvalitetnijeg pružanja usluga našim osiguranicima”, rekao je za naš portal dr Ilija Ašanin, direktor OB Nikšić.

 Ne sporeći značaj bezbjednog i brzog transporta pacijenata, naročito kad su urgentni slučajevi u pitanju, našeg sagovornika smo pitali, ko je donio odluku da se baš na toj lokaciji, u strogom centru grada napravi heliodrom

,,Sama pozicija Opšte bolnice Nikšić kao svojevrsnog regionalnog centra za sjeverozapadni dio Crne gore, a imajući u vidu njen karakter kao turističke destinacije, nameće potrebu za jednim ovakvim objektom koji bi imao namjenu za transport kod zbrinjavanja unesrećenih iz nepristupačnih krajeva kojima je potrebna urgentna medicinska pomoć, a svakako ako se za to ukaže potreba i za urgentni transport pacijenata kojima je potrebno liječenje u nekom od regionalnih centara. Ono što je svakako bitno istaći jeste da je standard da svaka institucija ovog tipa u razvijenim zemljama mora imati jedan ovakav objekat”, rekao je dr Ilija Ašanin.

Dr Ilija Ašanin napominje da je Opšta bolnica Nikšić aplicirala sa idejom za izgradnju heliodroma, preko projekta raspisanog za finansiranje od strane Američke ambasade u Crnoj Gori. Projekti su se takmičili za sredstva budžeta koji je jedinstven za cijelu Evropu. Planom programa Humanitarne pomoći nije bio predviđen budžet po zemlji, već se finansiraju oni projekti koji su od širokog društvenog značaja.

Foto: Portal ,,Nikšić“

 Završetak radova planiran za april, sa završetkom radova se kasni

Sa završetkom radova se kasni, po prvobitnom planu završetak radova se očekivao u aprilu. Direktor Bolnice ističe da je obaveza Bolnice bila  samo da pripremi projektnu dokumentaciju, dok je cijeli dalji proces obavljen od strane NAVFAC-a.

,, Nakon ispoštovane procedure bolnica je dobila odgovor da je naš projekat izabran kao najbolji. Cjelokupni dalji postupak, raspisivanje tendera, selekcija izvođača radova i nadzor radova, je bio obavljen od strane NAVFAC-a, komande inžinjera pri američkoj mornarici. Finansiranje projekta je bila isključiva nadležnost Američke ambasade u Crnoj Gori, dok je Opšta Bolnica Nikšić bila u obavezi samo da pripremi projektnu dokumentaciju”, istakao je dr Ilija Ašanin.

Radni uslovi zdravstvenih radnika za vrijeme virusa korona

U JZU Opšta bolnica Nikšić trenutno su hospitalizovana 74 pacijenta. Deset pacijenata je životno ugroženo i nalaze se u Jedinici intenzivnog liječenja, od kojih je pet pacijenata na neinvazivnoj ventilaciji, dok na respiratoru nema pacijenata. Zdravstveni radnici, od početka pandemije, rade u vanrednim uslovima, umorni i iscrpljeni. Direktor Bolnice smatra da su uslovi za rad u OB Nikšić na visokom nivou.

,,Uslovi za rad svih zaposlenih u JZU Opšta bolnica Nikšić su na visokom nivou s tim što postojeća situacija vezana za pandemiju Covid 19, obzirom na veliki broj pacijenata i uloge Opšte bolnice Nikšić kao respiratornog centra za sjevero-zapadni dio Crne Gore, iziskuje od svih visok stepen psihofizičkih naprezanja posebno u dijelu Covid Bolnice. Odlukom KMŠ Opšta bolnica Nikšić je projektovana za 100 postelja, vezano za liječenje nejkomplikovanijih pacijenata od Covid 19, što je u ovom trenutku dovoljno. Ostali dio kapaciteta Bolnice je u ovom trenutku dovoljan za nesmetano liječenje pacijenata od drugih bolesti uvažavajući preporuke KMŠ”, rekao je dr Ilija Ašanin, direktor OB Nikšić za naš portal.

Avatar

Margita Bećirović Vulanović

Pročitajte još