Bečić će otvoriti izložbu „Jednake i slobodne“ – AFŽ podsjetnik političkog vaspitanja“

 Bečić će otvoriti izložbu „Jednake i slobodne“ – AFŽ podsjetnik političkog vaspitanja“

Izvor: Skupština

Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić otvoriće izložbu „Jednake i slobodne – AFŽ podsjetnik političkog vaspitanja“, koju organizuje Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, u saradnji sa NVO Centar za feminističku kulturu i Institutom za savremenu umjetnost.

Izložba, koja je organizovana povodom 13. zasijedanja Ženskog parlamenta, ima za cilj da učini vidljivim onaj dio ženskog nasljeđa Crne Gore koji se može smatrati nesumnjivo emancipatorskim.

Imajući u vidu da je dominantna politika sjećanja na žene u Crnoj Gori patrijarhalna, odnosno takva da reprodukuje rodne stereotipove, žele se učiniti vidljivim one istorijske činjenice koje pokazuju da žene u Crnoj Gori baštine i jedno drugačije, emancipatorsko nasljeđe, koje mora postati vidljivo shodno stavu savremene muzeologije da nasljeđe nije samo sjećanje na prošlost već prije svega putokaz za budućnost.

Izložbom su obuhvaćene fotografije i dokument iz istorijskog arhiva koji su nastali kao refleksija na ovaj istorijski period koji se odnose na ženski pokret u Crnoj Gori od 1943. do 1953.(period djelovanja AFŽ-a) kada su žene u Crnoj Gori, ohrabrene međuratnim revolucionarnim zamahom, komunističkom ideologijom i antifašističkim pokretom napravile najveći emancipatorski iskorak u svojoj istoriji.

Izložba će biti upriličena u holu Skupštine u ponedjeljak, 8. marta, sa početkom u 10.30 sati.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja