Danas počinje isplata materijalnih davanja

 Danas počinje isplata materijalnih davanja

Photo: Unsplash

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počinje danas, a za ovu namjenu izdvojeno je 7.039.526,10 eura – saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 432.935,48 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 829,319.32 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 373.745,31 eura.

U skladu sa uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 21.751,16 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1,412,168.19 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 526.017,78 eura.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 496.515,54 eura.

Foto: Unsplash

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 138.152,49 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 17.840,60 eura, za korisnike porodičnog smještaja 123.648,80 eura.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 7.077,51 eura.

Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.718.205,12 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 486.485,74 eura.

Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 146.718,89 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece – zaostala primanja 1.094,94 eura.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 307.782,55 eura.

Za potrebe lica smještenih u azilu izdvojeno je 66,68 eura.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još