Demokrate: U Nikšiću vladalo političko jednoumlje

 Demokrate: U Nikšiću vladalo političko jednoumlje

Foto: Demokratska Crna Gora

Koalicija „Mir je naša nacija“ održala je danas pres konferenciju na kojoj su Momo Koprivica, poslanik i nosilac izborne liste „Mir je naša nacija“ i Nemanja Vuković, potpredsjednik Demokrata Nikšić i kandidat za odbornika, prezentovali dokaze o novim zloupotrebama.

„Demokratska Crna Gora, po ko zna koji put, otkriva, kako se u političkom jednoumlju u Nikšiću vladalo, kako su se donosile odluke od strane prethodne vlasti mimo prava, pa čak i mimo prakse savremenih demokratija i modernih država“ – rekao je Koprivica.

„Danas govorimo o dva slučaja: Domu za stare i opštinskoj upravi u Nikšiću. Kao što znate, bilo je dosta riječi o Domu za stare, ali danas želimo da bacimo novo svjetlo na osnovne dokumente, pravne akte, ove institucije. Pogledajte odluku o osnivanju JU za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica u Nikšiću od 26. 6. 2020. godine. U članu 9 se navodi da će se do izbora direktora Doma, za vd se određuje dr Veselin Bulatović. Želimo da analiziramo ovaj primjer bezakonja. Kao što vidite, vd direktora imenovan je odlukom o osnivanju ustanove. Imenovan je vd prije nego što je donesen Statut i imenovan Upravni odbor institucije. Na osnovu čega i od strane kog organa je imenovan i nekoliko mjeseci protivzakonito vršio tu dužnost?

Kako je uopšte mogao biti imenovan za vd-a direktora kad nisu bili određeni ni bliži kriterijumi, niti su bili uspostavljeni organi jedino nadležni za izbor vd-a ove JU. Prema čl. 110 Zakona o dječjoj i socijanoj zaštiti, UO bira direktora. Ne može ga Vlada izabrati u osnivačkom aktu, nego samo UO. Ovdje je i pobrisana razlika između opšteg i pojedinačnog pravnog akta. Opšti pravni akti su oni akti koji važe za unaprijed neodređen broj lica koji se nađu u datoj situaciji u budućnosti, a pojedinačni pravni akt se tiče položaja konkretnog lica i situacije.

Pravi put bi bio da je donijeta odluka o osnivanju, a zatim da se imenuje upravni odbor koji će imenovati bilo vd ili direktora. Na ovaj način je Zakon i pogažen i obesmišljen i izigran. Postavlja se pitanje kako su došli do Bulatovića u osnivačkom aktu. To je bilo suprotno zakonu i iz drugog uslova – jer ne ispunjava uslove propisane zakonom. Na ovo se može posmatrati kao akt bez presedana. Skandal nad skandalima. Nezabilježeno je u istoriji čovječanstva da se u opšti pravni akt stavlja živ čovjek. Rijetki su opšti pravni akti, mogu se pobrojati na prste jedne ruke gdje se direktno imenuju čelnici jedne ustanove. Ni Tito nije bio tako imenovan, već je Skupštini Jugoslavije ostavljena mogućnost da ga imenuje za doživotnog predsjednika. Ono što nije važilo za Tita, važi za Bulatovića. U svijetu to danas postoji jedino u diktaturama, kakva je u S. Koreji. Ovakvo ustoličenje nije zabilježeno u modernoj demokratiji. I imenovanje starješine ustanove putem osnivačkog akta zaista se jedino može naći u S. Koreji“ – istakao je potpredsjednik Demokrata.

„Nakon toga, donijeto je rješenje o imenovanju UO Doma za stare u Nikšiću. To je učinjeno 11. 9. 2020. od strane Vlade Crne Gore. I pazite, tu po Zakonu, UO ima 3 člana, 2 predstavnici osnivača, a jedan korisnika. Tu se postavlja pitanje, kako je neko kao predstavnik korisnika mogao biti imenovan kad ni tada, ni danas, 6 mjeseci nakon imenovanja UO nema niti jednog korisnika te ustanove? Korisnika nije bilo, nema ih ni danas. Koga to lice predstavlja? I kako može predstavljati korisnike kad ih nema i nije ih ni bilo? I taj UO je poslužio da se verifikuje ono neregularno stanje proizvedeno protivzakonitim osnivačkim aktom.

Ono što je interesantno u osnivačkom aktu: propisano je da se imenovanje UO, donošenje Statuta i upis u CRPS imaju sprovesti u roku od 9 mjeseci. Otkud ovako dug rok za ostvarivanje elementarnih stvari? To je dokaz da taj dom niti je imao, niti ima uslove za početak rada. Niti je imao, niti ima kapacitete za prijem. Zašto se onda osniva mnogo ranije nego što postoje uslovi? Pa upravo zbog izbora, partijskog zapošljavanja i tome svjedočimo prethodnih mjeseci. Na desetine Nikšićana su diskriminisani, obaviještavani da nisu izabrani, a da im nije uručeno rješenje o izboru ko jeste, niti dostavljana informacija, ni pouka o pravnom lijeku, što je drastično gaženje prava na rad desetina i stotina građana Nikšića.

Kako se može ostavljati tako dug rok za donošenje Statuta? Da bi se sa što manje pravnih ograničenja vršila vlast u ustanovi. Postavlja se pitanje na osnovu čega se upravljalo institucijom ako je toliko vremena bez Statuta? Ovo je klasična zloupotreba prava i institucija“ – zaključio je nosilac liste „Mir je naša nacija“ na lokalnim izborima u Nikšiću i dodao da će inicirati početak oslobađanja socijalnih ustanova upravo od Doma za stare.

„Sačinićemo argumentovanu, utemeljenu inicijativu sa svom dokaznom građana i uputiji je Ministarstvu finansija i soc. staranja. Siguran sam da će novo Ministarstvo uvesti red i zakonitost u ovu oblast, preispitati sa pravnog aspekta sve odluke i utvrditi konkretne pravne posljedice“ – najavio je Koprivica.“Petar Ivanović, bivši ministar, sad poslanik, imao je sposobnost kloniranja. Mogao je u jednom danu da bude na više mjesta, u više država, lokacija. Ipak u DPS-u ima ljudi koji su ga prevazišli. Mislim na načelnika komunalne policije, gospodina Novicu Milovića, koji ima sposobnost putovanja kroz vrijeme. U toku konkursa za načelnika komunalne policije, Grbović donosi rješenje o imenovanju Milovića u štab za vanredne situacije iako Milović nije bio zaposlen u Komunalnoj policij već u Upravi policije Crne Gore. 11 dana prije nego je okončan konkurs, Milović je u ime KP od strane Grbovića imenovan u štab za vanredne situacije.

To imenovanje dogodilo se u toku konkursa. Dva dana prije utvrđivanja liste kandidata. Dva dana prije obrazovanja komisije za provjeru kompetencija, znanja isposobnosti kandidata i čak 14 dana prije sprovođenja postupka provjera kompetencija. Znači radi se o namještaljci i flagrantnoj zloupotrebi. Ono što je indikativno je i činjenica da javni konkurs nije raspisan u skladu za Zakonom o lokalnoj samoupravi već u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, cilj je bio izazivanje konfuzije i odvraćanje boljih kandidata da se prijave na konkurs i pobijede na njemu. Radi se o flagrantnim zloupotrebama i namještaljkama kojima se mora stati na kraj i kojih od 14. marta više neće biti. Obezbijedićemo poštene konkurse i omogućićemo da na njima pobjeđuju najbolji kandidati“ – rekao je Nemanja Vuković na press konferenciji.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja