Demokrate: Vlast u Nikšiću nema namjeru da rješava ekološke probleme

 Demokrate: Vlast u Nikšiću nema namjeru da rješava ekološke probleme

Foto: Demokrate Crna Gora

,,Pitanje zaštite životne sredine lokalnoj vlasti u Nikšiću i dalje nije, a vjerujemo ni da im se, do kraja vršenja vlasti, neće ni naći na listi prioriteta. Tu, prije svega, mislimo na ljudski život i zdravlje građana koji se neadekvatnom ekološkom politikom direktno ugrožavaju“, saopštila je Svetlana Tomić, članica OO Demokrata Nikšić.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:


Crna Gora kao žarište biodiverziteta obiluje ekološkim prijetnjama koje možemo svrstati u par kategorija: neadekvatno upravljanje otpadom, degradacija staništa, nezakonito korišćenje prirodnih resursa, krivolov i zagađivanje životne sredine. Konkretno, pitanje neadekvatne sanacije industrijskog životinjskog otpada postaje ozbiljan problem za životnu sredinu. Ako tome dodamo problem vezan za funkcionisanje azila i trovanje pasa lutalica, možemo konstatovati da aktuelna vlast po tom pitanju nije uradila apsolutno ništa, što dalje znači da Strategija razvoja grada za DPS nema nikakvu svrhu.

Osim toga, divlje deponije imaju značajan uticaj na kvalitet vazduha, vode i zemljišta u Nikšiću, što znači da imaju uticaj i na ljudsko zdravlje i dobrobit zajednice. Zagađivači vazduha koji potiču iz životinjske industrije uključuju organsku i neorgansku prašinu, patogene i druge mikroorganizme, kao i gasove poput amonijaka, azot-oksida, ugljen-dioksida, vodonik-sulfida i metana.

Kada se pH vrijednost životinjskog otpada poveća, amonijum-jon se pretvara u amonijak koji lako isparava u vazduh i povećava sadržaj azota u atmosferi. Visoka koncentracija amonijaka u atmosferi može prouzrokovati oštećenja na biljkama i smanjiti njihovu biološku raznolikost u prirodnom sistemu, a sve to prati i negativan uticaj na kvalitet vode. Shodno tome, lako možemo zaključiti da neadekvatna sanacija životinjskog otpada direktno i indirektno zagađuje vazduh, vodu i zemljište, dok odgovornost za takvo stanje isključivo ide na adresu lokalne vlasti.

Neophodno je da se kroz multidisciplinarni pristup iskoriste ljudski i prirodni resursi našeg grada u cilju stvaranje ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom. U tom dijelu, važno je ukazati i na lošu komunikaciju Opštine sa nevladinim organiazcijama koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, a evidentno je ne postoji politička volja da se ta saradnja dalje razvija u cilju ostvarivanja društveno korisnih rezultata. Odličan primjer za to su brojne inicijative civilnog sektora koje se odnose na pitanje odlaganja životinjskog i klaničnog otpada na deponiji Mislov do. Suština ovog problema je konstatovana i u Reviziji državne strategije upravljanja otpadom ali i u Izvještajima Ujedinjenih nacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori, a što su Demokrate otkrile i prezentovale javnosti.

Sposobnosti za implementaciju zakona i strategija su očigledno nedovoljno razvijene, naročito ako uzmemo u obzir da aktuelna lokalna vlast nije posvetila ni malo pažnje rješavanju nagomilanih ekoloških problema.

A osim toga propisi iz oblasti zaštite životne sredine za lokalnu vlast su potpuna nepoznanica. Adekvatan monitoring i izvještavanje o životnoj sredini su prijeko potrebni, kao i utvrđivanje i sprovođenje adekvatnih sankcija za kršenje propisa u oblasti životne sredine. Koliko trenutna vlast vodi računa o ovom pitanju, ukazuje i činjenica da su poslednji Izvještaj o stanju životne sredine u Nikšiću objavili prije 8 godina, iako je poznato da naša država dobija značajnu donatorsku pomoć za projekte iz te oblasti. Stoga se postavlja pitanje gdje odlaze novčana sredstva koja su namijenjena za otklanjanje ekoloških problema?

Iz svega navedenog proizilazi da aktuelna DPS vlast u Nikšiću nema namjeru da rješava ključne probleme sa kojima se suočava naša zajednica, već se sve radi u promo-partijske svrhe i to isključivo uoči izbora, dok se realni problemi godinama gomilaju.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja