Dnevni centar definisao i usvojio Mjere zaštite u trenutnim epidemiološkim okolnostima

 Dnevni centar definisao i usvojio Mjere zaštite u trenutnim epidemiološkim okolnostima

Foto: Pobjeda

                   Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore, je definisao i usvojio Mjere zaštite u trenutnim epidemiološkim okolnostima, kojih se strogo pridržava.

,,U cilju organizacije dozvoljenog rada u epidemiološkim okolnostima COVID – 19 i smanjenja rizika od mogućeg inficiranja, odnosno prenošenja virusa tokom prijema i boravka korisnika, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore, definisala i usvojila Mjere zaštite u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19 kojih se strogo pridržava. Navedene mjere, sa kojima su najprije upoznati roditelji korisnika i koje su objavljene na sajtu i facebook stranici Centra, specifikuju postupke koji se primjenjuju prilikom prijema i boravka korisnika, načine i uslove dezinfekcije, kao I zaštite, poštovanja fizičke distance kao i to da u Ustanovi mogu boraviti samo korisnici i uposleni”, rekli su iz Centra za portal ,,Nikšić”.

 Broj korisnika  usluga Dnevnog centra je smanjen, najčešći razlog je objektivan strah roditelja jer je postojeći virus lako prenosiv, naročito jer se radi o visoko rizičnoj grupaciji. Jedan od razloga je i nedostatak adekvatno organizovanog prevoza.

,,Dnevni centar trenutno nije u mogućnosti svojim korisnicima obezbijediti uslugu organizovanog prevoza koja je u skladu sa mjerama i preporukama NKT-a, korisnici dolaze u Dnevni centar u pratnji roditelja, odnosno članova svoje porodice. Veliki broj njih živi dosta udaljeno od naše Ustanove, što za porodicu predstavlja dodatno opterećenje, kako u pogledu organizacije, tako i u pogledu troškova, što je takođe uticalo na manji broj korisnika koji svakodnevno borave u Dnevnom centru”, pojašnjavaju iz Dnevnog centra.

Zbog epidemije svi smo prinuđeni da se navikavamo na ,,novu normalnost”, da stičemo nove navike dok gubimo staru rutinu, djeci kao najosjetljivijoj grupi mora se pristupati sa posebnom pažnjom pa je stručni tim Dnevnog centra savjetovao roditelje kako najbolje da pomognu djeci da što bolje podnesu trenutnu situaciju.

Foto: Dnevni centar

,,Tokom prethodnog perioda u kojem usled postojećih okolnosti sa virusom COVID – 19 nije bio dozvoljen boravak korisnika u Dnevnom centru, već smo kao i svi bili izolovani kod kuće, stručni tim Dnevnog centra je vrijedno radio na davanju predloga i ideja koje bi roditelji mogli raditi sa svojom djecom kod kuće, a koji su rezultat onoga što inače radimo sa njihovom djecom tokom boravka u Centru. Predlozi različitih ideja u obliku štampanog i video materijala, skoro svakodnevno su objavljivani na facebook stranici Dnevnog centra, kao i na sajtu Mi – vasa djeca, koji je ranije postojao u okviru Dnevnog centra Nikšić i koji je za ove potrebe ponovo pokrenut.Rad korisnika u Dnevnom centru, Stručni tim nastoji organizovati kroz radionice (poput ART i sportskih) koje se baziraju na individualizovanom obliku rada gdje svaki korisnik učestvuje i doprinosi shodno svojim mogućnostima. Na ovaj način nastojimo zdravo okupirati korisnika i poštovati fizičku distancu koliko god je to moguće.  Organizovanje sportskih radionica ili provođenje slobodnog vremena u dvorištu Dnevnog centra, ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju, su takođe jedan od načina organizovanja rada sa korisnicima, uz poštovanje definisanih mjera”, rekli su iz Centra.  

  Prevencija  zahtijeva fizičku distancu, poštovanje mjeru, nošenje maski, pa se trude, kako su naveli, da se aktivnosti baziraju na individualizovanom obliku rada a s tim u skladu realizuju projekat projekat „Nove usluge socijalne i dječije zaštite za poboljšan kvalitet života“.

,, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić trenutno realizuje projekat „Nove usluge socijalne i dječije zaštite za poboljšan kvalitet života“ koji kao jednu od aktivnosti ubraja i ART radionice sa korisnicima, što podrazumijeva da korisnici uz pomoć obučenih stručnih radnika rade sa tkaninom, vunicom, dekupaž tehnika, kao i da izrađuju nakit, što za nas, naročito usled postojećih okolnosti pomenutog virusa, predstavlja još jedan od pozitivnih načina zdrave okupacije, a ujedno i mogućnosti realizovanja istih uz poštovanje definisanih mjera”, kažu iz Centra za naš portal.

  Početkom aprila Dnevni centar Pljevlja i nevladino udruženje „Zračak nade“ kreirali su ICT Platformu koja ima za cilj da poboljša socijalnu inkluziju djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom, ona je pomogla da se ne zaustavljaju aktivnosti i rad korisnika dok su centri bili zatvoreni ali ovu platformu roditelji iz Nikšića nijesu koristili u očekivanom broju.

,,Dnevni centar Nikšić je koristio pomenutu ICT Platformu najviše u pogledu komunikacije sa predstavnicima svih dnevnih centara u Crnoj Gori. Kada je riječ o učešću roditelja naših korisnika, zabilježen je manji odziv. Razlog učešća manjeg broja roditelja je najčešće tehničke prirode, tj nedostupnost ili neupućenost u korišćenje pomenute aplikacije’’, rekli su iz Dnevnog centra.

Avatar

Margita Bećirović Vulanović

Pročitajte još