DIK: Obezbijediti nesmetan dolazak u Nikšić na dan izbora

 DIK: Obezbijediti nesmetan dolazak u Nikšić na dan izbora

Izvor: iStock

Organi državne uprave dužni su da građanima koji biračko pravo ostvaruju u opštini Nikšić obezbijede nesmetan dolazak u taj grad i povratak u mjesto boravišta, na dan lokalnih izbora, saopšteno je iz Državne izborne komisije (DIK).

Iz DIK-a su uputili dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstvu zdravlja u vezi ostvarivanja biračkog prava na predstojećim izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Nikšić.

„Organi državne uprave dužni su da obezbijede svim građanima koji svoje biračko pravo ostvaruju u opštini Nikšić nesmetan dolazak u taj grad i povratak u mjesto boravišta, na dan lokalnih izbora“, kaže se u saopštenju.

Iz DIK-a su naveli da je biračko pravo Ustavom garantovano i propisano.

„Pravo da bira i da bude biran ima državljanin Crne Gore koji je navršio 18 godina života i ima najmanje dvije godine prebivališta u Crnoj Gori. Biračko pravo se ostvaruje na izborima. Biračko pravo je opšte i jednako. Izbori su slobodni i neposredni, a glasanje je tajno“, navodi se u saopštenju.

Iz DIK-a su kazali da član 11 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisuje da pravo da bira i da bude biran za odbornika ima birač koji je navršio 18 godina života, koji ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje dvije godine i koji ima prebivalište u opštini, odnosno gradskoj opštini, kao izbornoj jedinici.

Prema njihovim riječima, neophodno je obezbijediti nesmetano ostvarivanje biračkog prava sa potrebnim identifikacionim dokumentom (lična karta ili pasoš).

„Navedeno naglašavamo s obzirom na to da jedan broj građana Nikšića ima boravište u drugim mjestima Crne Gore (zaposleni, studenti, penzioneri i ostali) a prebivalište im se nalazi u Nikšiću gdje su i upisani u birački spisak“, kazali su iz DIK-a.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja