Država odbila da kupi 150.000 kvadrata u NP Lovćen

 Država odbila da kupi 150.000 kvadrata u NP Lovćen

Izvor: Nacionalni park Lovćen

Vlasnik putničke agencije sa Cetinja Dragan Martinović ponudio je da državi Crnoj Gori proda više od 150.000 kvadrata nepokretnosti, koje se nalaze u okviru Nacionalnog parka Lovćen za iznos od ukupno oko 230.000 eura, odnosno po cijeni od 1,5 eura po kvadratu.

Tu ponudu je Vlada Crne Gore u četvrtak zvanično odbila, a na osnovu mišljenja JP Nacionalni parkovi od 29. oktobra prošle godine, piše Dan.

Vlada je odbila ponudu i naložila da se ispoštuje Zakon o nacionalnim parkovima, da u roku od 60 dana ponuđač ne može nekom drugom da ponudi nepokretnosti po povoljnijoj cijeni nego što je ponuđena Vladi.

Uprava za imovinu Crne Gore dostavila je Ministarstvu finansija i socijalnog staranja informaciju o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti, koje se nalaze u granicama NP Lovćen, koju je Upravi za imovinu dostavio Dragan Martinović, kako bi istu dostavili radnim tijelima Vlade na razmatranje i usvajanje.

“S tim u vezi Uprava za imovinu se po navedenoj ponudi obratila Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje zahtjevom za izjašnjenje sa aspekta prostornog planiranja“, navodi se u dokumentu Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma dostavilo je mišljenje od 11. septembra 2020. godine u kojem se navodi da se predmetne katastarske parcele nalaze u obuhvatu detaljnog prostornog plana koridor dalekovoda 400 Kv sa optičkim kablom od crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorskim kablom 500 Kv sa optičkim kablom Italija – Crna Gora.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja