EPCG dobila urbanističko-tehničke uslove za Komarnicu

 EPCG dobila urbanističko-tehničke uslove za Komarnicu

Foto: Pobjeda, Vizuelni prikaz buduće brane Komarnica

Izgradnja HE Komarnica predviđena je na profilu Lonci, u suženom dijelu kanjona rijeke Komarnice, 45 km uzvodno od postojeće brane Mratinje. Imaće instalisanu snagu od 172 MW sa očekivanom godišnjom proizvodnjom do 213 GWh, piše Pobjeda.

Ministarstvo održivog razvoja je Elektroprivredi izdalo urbanističko-tehničke uslove za građenje hidroelektrane Komarnica. U koncesionom aktu se navodi da se period izgradnje HE Komarnica procjenjuje na sedam godina, a troškovi izgradnje na 260-290 miliona eura.

,,Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za formiranje višenamjenske hidroakumulacije, izgradnju brane i hidroelektrane Komarnica sa priključenjem na elektro mrežu, u zahvatu detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na Komarnici“, navedeno je u rješenju Ministarstva. 

Akumulacija će se nalaziti na prostoru katastarskih opština Dubrovsko, Duži, Pošćenje, Petnjica, Mljetičak, Šavnik, Mokro, Duba, Gornja Brezna, Donja Brezna i Bajovo Polje. 

HE Komarnica je planirana kao čeona hidroelektrana sa akumulacijom u slivu rijeke Pive, sa branom na kraju uspora postojeće akumulacije HE Piva, prenosi Pobjeda.

Foto: Pobjeda, Vizuelni prikaz buduće brane Komarnica

Izgradnja HE Komarnica predviđena na profilu Lonci, u suženom dijelu kanjona rijeke Komarnice, 45 km uzvodno od postojeće brane Mratinje (HE Piva), sa lučno-betonskom branom visine 171 metar i kotom normalnog uspora 811 mnm. HE će imati instalisanu snagu od oko 172 megavati (MW) sa očekivanom godišnjom proizvodnjom do 213 gigavat sati (GWh) električne energije.

Rok trajanja koncesije je 30 godina uz mogućnost produženja na dodatnih 30 godina, nakon donošenja odluke Skupštine. Kao početak roka trajanja koncesije uzima se dan dobijanja upotrebne dozvole za HE Komarnica. Iznos koncesione naknade, koji će se plaćati Vladi, je jedan odsto od prihoda od prodaje električne energije proizvedene u HE Komarnica. 

Iz EPCG je najavljeno da će HE Komarnicu graditi 1.000 radnika, na prostoru na kojem nema objekata, domaćinstava, ni infrastrukture, dok će se nakon njenog puštanja u rad otvoriti stotinu novih radnih mjesta.

Namjera EPCG je da u saradnji sa lokalnim samoupravama opštinama Šavnik i Plužine tokom perioda izgradnje realizuju program stručnog osposobljavanja kadra tako da mještani u najvećem broju budu zaposleni u ovoj HE.

Izvor: Pobjeda

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još