Goranović: Nikšić na dnu ljestvice po ulaganjima u razvoj

 Goranović: Nikšić na dnu ljestvice po ulaganjima u razvoj

Izvor: Demokrate

U periodu od 2013. do 2019. godine, lokalna vlast u Nikšiću je u kapitalne investicije uložila nedovoljnih 23,6 miliona eura, ili prosječno 3,3 miliona godišnje. Vlast na čijem je čelu DPS za kapitalne investicije izdvajala je svega 46 eura godišnje po glavi stanovnika, što Nikšić stavlja na samo dno ljestvice po izdvajanjima u ove svrhe od svih crnogorskih opština, ističu u nikšićkom odboru Demokrata.

„Iako predstavnici lokalne vlasti u Nikšiću pokušavaju zamazati oči javnosti da je Opština Nikšić u posljednja dva mandata vlasti finansijski stabilna i da je ista postala razvijena lokalna zajednica sa dinamičnim ekonomskim rastom i razvojem, činjenice ih u potpunosti demantuju“, navodi odbornik Demokrata Mitar Goranović.

Kako je kazao, kada bi se za ovaj period iz kapitalnih izdataka izdvojila ulaganja u sistem za prečišćavanje otpadnih voda koja iznose 11,8 milion eura, što čini 50% od ukupno ostvarenih kapitalnih investicija, izvodi se zaključak da ulaganja u druge infrastukturne projekte, odnosno u razvoj grada, nije ni bilo, a da su kapitalna izdvajanja po glavi stanovnika iznosila svega 23 eura godišnje.

„Koliko je lokalna vlast vodila računa o razvoju grada govori i činjenica da su izdaci za isplaćene bruto zarade za period 2013-2019. godina bili veći za 6,2 miliona eura od ukupnih kapitalnih ulaganja razvoj grada. Za navedeni period isplaćene bruto zarade činile su skoro 22% od ukupno ostvarenih izdataka, odnosno 138 miliona eura, dok je učešće kapitalnih ulaganja iznosilo svega 17%. Veće učešće zarada u strukturi ukupnih izdataka od kapitalnih ulaganja rezultat je prije svega nezakonitog zapošljavanja u organima lokalne uprave, kao i enormno visokih zarada i drugih primanja opštinskih funkcionera i rukovodećih lica“, naglašava Goranović.

Demokrate će, nakon preuzimanja vlasti, poručuje on, uspostaviti dijametralno suprotan pristup i znatno više ulagati u razvoj grada.

„Uz to, detaljno ćemo ispitati koliko je sredstava otišlo u pojedine kapitalne investicije, koliko na izradu njihovih projekata, koliko na revizije projekata, a koliko na nadzor. Ovo iz razloga, jer postoji osnovana sumnja da i ovako male kapitalne investicije nijesu sprovedene u skladu sa zakonskim propisima. Nova lokalna vlast radiće transparentno i u skladu sa zakonskim procedurama, a investiranje u razvoj grada biće jedan od ključnih ciljeva nove vlasti“, naglasio je Goranović.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja