Krivokapić: Zapošljavanje u javnoj upravi biće spovedeno u skladu sa načelom kompetentnosti kandidata

 Krivokapić: Zapošljavanje u javnoj upravi biće spovedeno u skladu sa načelom kompetentnosti kandidata

Foto:FOS

Vlada je u skladu sa zakonom, nadležna za proces imenovanja i postavljenja visoko-rukovodnog kadra u organima državne uprave, kao i u većini drugih institucija javnog sektora, kazao je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić.

Sa tim u vezi, ističe da će svako imenovanje i postavljenje u institucijama javnog sektora, za koja je nadležna Vlada, biti sprovedeno u skladu sa načelom kompetentnosti kandidata.

„To je programski definisan cilj ove Vlade od kojeg nećemo odstupiti. Ovo znači da ćemo osigurati da se na ključnim pozicijama, u javnom sektoru, bira kvalitetan kadar, uz poštovanje svih zakonskih rješenja. 

Pripadnost bilo kojoj organizaciji, naciji ili vjeri ne smije i neće biti jedan od kriterijuma za rad u državnim organima“, navodi Krivokapić

Shodno pozitivnim propisima, sprovodiće se transparentni javni konkursi čiji cilj će biti selekcija najkvalifikovanijeg i najstručnijeg kadra.

„Tako odabrani službenici pomoći će nam da imamo efikasniju javnu upravu i da se skoncentrišemo na upotrebu znanja i ekspertiza u zahtijevnim unutrašnjim i spoljno – političkim procesima, sa posebnim akcentom na proces pridruživanja Evropskoj uniji i obezbjeđivanje kvalitetnijeg života svih građana i građanki.   

Vlada ohrabruje sve stručne građane i građanke, bez obzira na njihovu političku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, da sa pažnjom prate objavljivanje konkursa za zapošljavanje u državnim organima, te da propoznaju pozicije koje bi odgovarale njihovim kvalifikacijama i u skladu sa tim participiraju u procesu selekcije.  

Takođe, dajem instrukciju svim članovima Vlade da, prije predlaganja Vladi vršilaca dužnosti za pojedine pozicije u institucijama javnog sektora, obave razgovor/intervju sa potencijalnim kandidatima i o tome sačine izvještaj. Taj izvještaj mora biti dostavljen Vladi uz svaki predlog za određivanje vršilaca dužnosti i mora sadržati razloge zbog kojih se daje određeni predlog. Napominjem da se predlog za određivanje vršioca dužnosti, uz koji ne bude dostavljen navedeni izvještaj, neće razmatrati na Vladi“, zaključio je Krivokapić.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja