Nikšić duguje 13 miliona, ali izmiruje svoje obaveze

 Nikšić duguje 13 miliona, ali izmiruje svoje obaveze

Foto: Portal ,,Nikšić“

Opštine su godinama nazad, nerado davale i objavljivale podatke o dugovanjima i neizmirenim obavezama. Upravo je to motivisalo Ministarstva finansija Crne Gore, kancelariju Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstva finansija Republike Slovačke da početkom sedmice predstave portal koji će objavljivati podatke o finansijama lokalnih samouprava, a naročito dugovanja, piše Pobjeda.

,,Novi portal koji je dostupan na web adresi https://lokalnefinansije.me, doprinijeće premošćavanju informacijskog jaza koji često postoji između građana i lokalnih samouprava, kada su u pitanju lokalne javne finansije i služiće kao svojevrsna platforma za jednu vrstu monitoringa lokalnih budžeta u Crnoj Gori“, rečeno je iz Ministarstva finansija.

Na pomenutom portalu data je vizuelizacija javnih finansija svih opština i bilo koji korisnik može bez problema da vidi sve cifre lokalnih finansija.

Zanimljivo je da lokalna samouprava Nikšić, na čije čelo je došao mr Milutin Simović, ima nešto više od 13 miliona eura duga, dok su neizmirene obaveze na kraju prošle godine iznosile 62.927 eura, piše Pobjeda.

Opština Budva trenutno je najzaduženija crnogorska opština jer duguje ukupno 39,3 miliona eura, pokazuju zvanični podaci.

Izvor: Pobjeda

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još