,,Nikšić je moja adresa”: Evo kako do stambenog kredita po povoljnim uslovima

 ,,Nikšić je moja adresa”: Evo kako do stambenog kredita po povoljnim uslovima

Foto: Opština Nikšić

Na jučerašnjoj sjednici SO usvojena je odluka o projektu „Nikšić je moja adresa“.

Kako je najavio predsjednik opštine Milutin Simović, nakon ove odluke, uslijediće javni poziv za banke koje će učestvovati u projektu, za ponuđače stanova i poziv za zainteresovane korisnike projekta, prenosi portal Onogošt.

,,To je projekat koji omogućava našim sugrađanima kupovinu stanova po povoljnim uslovima“, kazao je Simović.

Naime, fizičko lice ostvaruje pravo na rješavanje stambene potrebe na osnovu potvrde o ispunjenosti uslova za dodjelu kredita (vaučer), kupovinom stambenog objekta ponuđenog od fizičkog ili pravnog lica – ponuđača stambenog objekta, sredstvima dugoročnog hipotekarnog kredita koji odobrava komercijalna banka.

,,Dugoročni kredit odobrava se uz fiksnu kamatnu stopu u visini do 2,50 odsto na godišnjem nivou, sa rokom otplate do 25 godina. Učešće fizičkog lica u vrijednosti ugovora o kreditu, nije obavezno, osim na njegov zahtjev”, navodi se u Odluci.

Kupoprodajna cijena m² neto korisne površine stambenog objekta, koji se obezbjeđuje kreditnim sredstvima u skladu sa ovom odlukom ne može biti veća od:

– 800 eura za novoizgrađene – neuseljavane stambene objekte;

– 700 eura za stambene objekte starosti do 15 godina i

– 600 eura za stambene objekte starije od 15 godina.

,,Kupoprodajna cijena plaća se na osnovu stvarne površine stambenog objekta koja je upisana u listu nepokretnosti. Fizičko lice i ponuđač stambenog objekta mogu ugovoriti nižu kupoprodajnu cijenu od cijene ponuđene posredstvom javnog poziva”, dodaje se.

Prioritet u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom vaučera za kupovinu stambenog objekta, u skladu sa ovom odlukom, naročito imaju: bračni supružnici do 35 godina života podnosioca zahtjeva, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, samohrani roditelji, odnosno staratelji, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i zaposleni u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru.

,,Nakon raspodjele nevedenim grupama, vaučeri se raspodjeljuju sljedećim ciljnim grupama prema navedenim udjelima: 50 odsto korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru i 50  odsto ostalim korisnicima”, navodu se u Odluci,

Vaučer se dodjeljuje podnosiocu zahtjeva po javnom pozivu:

  1. koji je crnogorski državljanin sa stalnim prebivalištem u opštini Nikšić;
  2. koji nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u periodu tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita;
  3. čiji član porodičnog domaćinstva nema u svojini stambeni objekat ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u periodu tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita;
  4.  koji je kreditno sposoban u smislu opštih uslova kreditne sposobnosti komercijalne banke;
  5. čija visina prihoda ispunjava kriterijum iz člana 8 ove odluke

Vaučer se može dodijeliti podnosiocu zahtjevu, čiji kumulativni prihod, u odnosu na broj članova domaćinstva, iznosi do (član 8):

– 600,00 eura za podnosioca zahtjeva, odnosno 900,00 eura ukoliko je podnosilac zahtjeva zaposleni u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru u opštini Nikšić;
– 420,00 eura za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva i

– 300,00 eura za svakog maloljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva

,,Ako podnosilac zahtjeva ili član njegovog porodičnog domaćinstva posjeduje drugi stambeni objekat na teritoriji Crne Gore koji nije podoban za stanovanje, uz zahtjev za učešće u Projektu prilaže nalaz i mišljenje sudskog vještaka građevinske struke o nepodobnosti objekta za stanovanje”, objašnjava se.

Struktura stambenog objekta koju korisnik može da kupi kreditnim sredstvima dodijeljenim u skladu sa ovom odlukom, određuje se prema broju članova porodičnog domaćinstva, i to za:

  1. jednočlano i dvočlano porodično domaćinstvo – garsonjera ili jednosoban stambeni objekat, površine od 24 m² do 46 m²;
  2.  bračne supružnike kod kojih podnosilac zahtjeva  ima do 35 godina starosti, bez djece – jednosoban ili dvosoban stambeni objekat, površine od 47 m² do 60 m²;
  3.  tročlano porodično domaćinstvo – jednosoban ili dvosoban stambeni objekat, površine od 61 m² do 73 m²;
  4.  četvoročlano porodično domaćinstvo – dvosoban ili trosoban stambeni objekat, površine od 74 m² do 88 m²;
  5.  porodično domaćinstvo sa više od četiri člana – trosoban ili veći stambeni objekat, maksimalne površine do 99 m².

Učešće u Projektu, pod uslovima propisanim ovom odlukom, mogu da prijave fizička i pravna lica – ponuđači stambenih objekata, komercijalne banke, i fizička lica, na osnovu javnog poziva.

Izvor: onogost.me

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja