Novac od donacija NKT-a biće potrošen za borbu protiv korone

 Novac od donacija NKT-a biće potrošen za borbu protiv korone

Izvor: Skupština CG

Novac od donacija Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti (NKT) neće biti upotrijebljen za igradnju Klinike za mentalno zdravlje, već za borbu protiv covid 19, saopštila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović.

Poslanica Demokratske partije socijalista Jovanka Laličić pitala je Borovinić Bojović u parlamentu dokle se stiglo sa izgradnjom klinika za infektivne bolesti i dermatovenerologiju za koje je prethodna Vlada obezbijedila sredstava Evropske unije, kao i Klinike za mentalno zdravlje za koje je novac obezbijeđen iz donacija NKT-a.

„Račun NKT-a nije u ingerenciji Ministarstva zdravlja ali smo upoznati da se na njemu nalazi određeni novac koji će, zbog poštovanja namjere osoba koji su uplaćivale donacije, biti upotrijebljen za borbu protiv covid-a 19“, saopštila je Borovinić Bojović.

Ona je kazala da je to obaveza prema svima koji su nesebično dali donacije na račun NKT-a, a koje su ovih dana predmet nekih drugih organa.

Borovinić Bojović je ukazala da je EU opredijelila 8,5 miliona EUR za igradnju klinika za infektiven bolesti i dermatovenerologiju u okviru Kliničkog centra Crne Gore, dok je Ministarstvo zdravlja predložilo da se izgradnja Klinike za mentalno zdravlje finansira kroz budžet za kapitalane investicije za ovu godinu.

Borovinić Bojović je ukazala da je projekat i dosije za izgradnju dvije klinike, na zahtjev Delegacije EU, morao biti revidiran nekoliko puta.

„U prethodnim sedmicama organizovani su intenzivni sastanci u cilju konačnog usklađivana građevinskog rješenja sa medicinskom tehnikom, pa možemo reći da je započeo proces finalne realizacije ovog veoma važnog projekta“, dodala je Borovinić Bojović.

Prema njenim riječima, Ministarstvo zdravlje je pripremilo tenderski dosije za izgradnju i nadzor klinika za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, koji prethodno nije bilo završeven, i dostavljen je Upravi javnih radova na dalju nadležnost.

„Tenderski dosije je upućen Delegaciji EU na odobrenje. Kada bude prihvaćen ide se u raspivanje tendera, slijede postupak izbora ponuđača i izgradnja objekta. Oba objekta su već ucrtana u urbanističkom planu grada, a zgrada Klinike za mentalno zdravlje posjeduje idejni projekat čime će izvođenje biti značajno ubrzano“, istakla je Borovinić Bojović.

Laličić je pitala da li će i kada biti izgrađena bolnica za potrebe stanovnika Tivta, Kotora, Herceg Novog i Budve.

Borovinić Bojović je kazala da su na korak od realizacije projekta mobilne bonice koja će obebijediti uslove za adekvatnu zdravstvenu zaštitu u tom dijelu primorja, ali i za adekavtnu turističku sezonu koja predstoji.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još