Odbornici SO Nikšić izglasali budžet za 2021. godinu

 Odbornici SO Nikšić izglasali budžet za 2021. godinu

Foto:ilustracija

Odbornici Skupštine opštine Nikšić izglasali su Budžet za 2021. godinu, u iznosu od 23,5 miliona eura, za 430.000 eura, ili za dva odsto, manje od tekućeg budžeta.

Predsjednik opštine Nikšić mr Milutin Simović obraćajući se odbornicima lokalnog parlamenta povodom izglasavanja budžeta naglasio je da su ovaj predlog budžeta pripremali u intenzivnoj, otvorenoj i partnerskoj komunikaciji sa građanima, preduzetnicima, poslenicima kulture, sporta, brojnim udruženjima, civilnim sektorom…

Tim principom rukovodili su se u pripremi budžeta, i rukovodiće se i u njegovoj realizaciji.

Smatra da je puno zajedništvo i razumijevanje jedini put da se dođe do najboljih i najpravednijih rješenja. To je posebno značajno u ovom vremenu brojnih izazova sa kojima se sučavamo.

Zajedno su odredili i prioritete, koje je Simović prezentovao, a mi vam ih prenosimo u cjelosti:

 • Podršku mladima: za zapošljavanje, preduzetničke iskorake, rješavanje stambenog pitanja. Za ove namjene opredijelili smo 520.000€. Ovom prilikom posebno ću izdvojiti projekte: „Nikšić je moja adresa“, vrijedan 350.000€, kojim ćemo subvencijama obezbijediti najpovoljnije kreditne linije za rješavanje stambenog pitanja. Prednost će imati mladi bračni parovi, lica sa invaliditetom, djeca sa smetnjama u razvoju, samohrani roditelji, zaposleni u javnom zdravstvu i dr.

Projekat„Krenimo zajedno“, kojim ćemo obezbijediti modernu platformu za podršku zapošljavanju mladih, podržati inovativne projekte i podršku za mlade talente, kao i Program podsticanja zapošljavanja mladih za oko 50 mladih visokoškolaca.

 • Podršku preduzetništvu uiznosu 90.000€, u okviru koje ćemo za žensko preduzetništvo izdvojiti 40.000€.
 • Podršku poljoprivredi, kojom ćemo kroz opštinski Agrobudžet, podržati poljoprivrednike sa 306.000€ i dodatno ih osloboditi plaćanja poreza na poljoprivredno zemljište.
 • Podršku sportu, u iznosu od 1,55 miliona eura, sa namjerom da proširimo broj klubova obuhvaćenih podrškom. Podržaćemo izgradnju sportske infrastrukture. Gradićemo trim stazu oko Trebjese, kao dugogodišnju potrebu i želju brojnih sportista i rekreativaca.

Nikšić će biti bogatiji za Rekreacioni centar Krupac, izgradićemo i rekonstruisati brojne sportske terene u mjesnim zajednicama širom naše Opštine, završiti zapadnu tribinu gradskog stadiona i balon salu.

Sve ove značajne aktivnosti omogućiće našim brojnim sportistima i sportskim radnicima bolje uslove za rad i postizanje vrhunskih rezultata po kojima je Nikšić prepoznat.

 • Podršku kulturi, u iznosu od 1,73 miliona €, kojom će pored Pozorišta, Zahumlja, Biblioteka, Muzeja i galerija biti podržani brojni festivali po kojima je Nikšić prepoznat i u regionu: Lejk fest, Bedem fest, Festival uličnih svirača, Boem fest, Gitar fest. Brojne i značajne aktivnosti i stvaraoci u oblasti kulture uvijek su činili Nikšić prepoznatljivim, čuvali našu tradiciju i identitet i predstavljali nas širom svijeta.
 • Za podršku obrazovanju opredijelili smo 113.000 € za finansiranje stipendija, nabavku udžbenika za prvake i stručna usavršavanja.
 • Za podršku civilnom sektoru  opredijelili smo 50.000€, sa ciljem daljeg unapređenja saradnje i partnerstva u brojnim projektima od značaja za naš grad.
 • U uslovima brojnih izazova koje je donijela pandemija COVID-19, socijalna briga biće u posebnom fokusu. Za ove namjene u budžetu je opredijeljeno 425.000€, namijenjenih za:
 • Pomoć licima i porodicama koje spadaju u ranjive kategorije društva ili se nalaze u stanju socijalne potrebe. U cilju očuvanja i unapređenja dokazano potrebnog i dobrog servisa gerontodomaćica za naše starije sugrađane, obezbijedićemo održivost ovog programa koji će biti besplatan za korisnike u dosadašnjem broju. Na ovaj način pokazujemo brigu o našim starijim sugrađanima, i dajemo doprinos očuvanju radnih mjesta za vrijedne o odgovorne gerontodomaćice. Na isti način pokazali smo spremnost da Opština, ako bude trebalo, preuzme i najavljenu obavezu participacije roditelja djece sa posebnim potrebama koja koriste usluge dnevnog centra.
 • Finansiraćemo rad Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom,
 • Sa ciljem podrške roditeljstvu i porodici obezbijedili smo naknade za svako novorođeno dijete u iznosu od po 100€, za šta smo opredijelili 70.000€,
 • Kroz podršku za stanovanje u postojećih 467 stambenih jedinica u vlasništvu Opštine, omogućiće se stanovanje licima ili domaćinstvima koja nijesu u mogućnosti iz socijalnih, ekonomskih ili drugih razloga da riješe stambeno pitanje,
 • Pored ovih predvidjeli smo i brojne druge vidove podrške za naše sugrađane kojima je pomoć potrebna.
 • Rješavanju pitanja zbrinjavanja napuštenih pasa, posvetili smo se u saradnji sa Upravom za veterinu i civilnim sektorom. Ovo pitanje moramo riješiti bez odlaganja i na kvalitetan i održiv način. Za ovu namjenu opredijelili smo 159.000€.
 • Za tekuće održavanje javne infrastrukture opredijelili smo 2,6 miliona € kojima ćemo obezbijediti održavanje saobraćajne infrastrukture, zelenih i javnih površina, održavanje i troškove javne rasvjete, vodovodne, atmosferske i kanalizacione infrastrukture…
 • Pored svih ovih tekućih aktivnosti, planirali smo i značajna sredstva za kapitalne investicije koje su prioritetno važne za građane. Za kapitalne investicije za naredni godinu opredijelili smo 4,1 milion €, kojima će se finansirati:
 • Uređenje gradskih kvartova,
 • Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica,
 • Izgradnja vodovoda i nedostajućih kanalizacionih sistema,
 • Investiciono održavanje objekata i uređivanje fasada.

,,Ovom prilikom želim da vas obavijestim da smo već započeli pregovore sa jednom renomiranom evropskom kompanijom za rješavanje najvećeg komunalnog problema u Nikšiću – problema otpada. U pitanju je najsavremenija tehnologija koja uz rješavanje pitanja novog otpada može riješiti i pitanje prethodno akumuliranog otpada na postojećoj privremenoj deponiji i kanalizacionog mulja. Tehnologija je potpuno usklađena sa EU zahtjevima i standardima za zaštitu životne sredine.

I ovom prilikom pozivam sve građane da se aktivno uključe svojim sugestijama u realizaciju investicionih projekata koje ćemo realizovati u narednoj godini. To će biti garancija najboljih rješenja za dobro svih građana u našem gradu”, rekao je Simović.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja