Održana javna rasprava o utvrđivanju novčane naknade za novorođeno diijete

 Održana javna rasprava o utvrđivanju novčane naknade za novorođeno diijete

Foto:RTNK

Odluka o utvrđivanju novčane naknade za novorođeno diijete na području Opštine Nikšić, bila je predmet Javne rasprave. Pravo na  jednokratnu naknadu  od 100 eura, može ostvariti jedan od roditelja, staratelja ili hranitelja djeteta, kao i usvojilac. Uslovi, način i postupak za ostvarivanje naknade, mogu se naći na sajtu Opštine Nikšić.

Milan Korać, sekretar Sekretarijata za kulturu sport, mlade i socijalno staranje, pojašnjava da naknada nije ograničena, da je njena primjena počela 1. januara i napominje koji su uslovi ključni za ostvarivanje ovog prava.

,,Postupak za ostvarivanje prava na naknadu, u skladu sa ovom odlukom, vodi organ lokalne uprave nadležan za poslove socijalne i dječje zaštite. Naknada je jednokratna i iznosi 100,00 €. Uslovi za ostvarivanje prava na naknadu su da dijete i njegovi roditelji, usvojioci, staratelji ili hranitelji imaju prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje na teritoriji opštine Nikšić. Pravo na naknadu ostvaruje se podnošenjem zahtjeva nadležnom organu na propisanom obrascu, u roku od godinu dana od rođenja djeteta“, ističe Korać.

Potrebno je, uz zahtjev, priložiti i drugu neophodnu dokumentaciju.

,,Potrebno je dostaviti izvod iz matičnog registra rođenih za novorođeno dijete, potvrdu o prebivalištu odnosno odobrenom stalnom nastanjenju za novorođeno dijete i roditelje, usvojioce, staratelje ili hranitelje; kopiju lične karte za podnosioca zahtjeva; dokaz o priznavanju prava za usvojioca, staraoca ili hranitelja od nadležne ustanove; potvrdu da ovo pravo nije ostvario drugi roditelj, usvojioc, staratelj ili hranitelj ako je imao prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore; broj žiro računa na koji će naknada biti isplaćena“, dodaje Korać.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja