Opština Nikšić preduzela niz aktivnosti u cilju rješavanja problema pasa lutalica

 Opština Nikšić preduzela niz aktivnosti u cilju rješavanja problema pasa lutalica

Foto: slobodnaevropa

U cilju ubrzavanja rješavanja problema kontrole populacije pasa lutalica opština Nikšić je preduzela niz aktivnosti. Brojne poruke građana o važnosti rješavanja  ovog problema kao i činjenica da su životinje zapuštene, i da nerijetko napadnu građane , za šta je na osnovu odštete, Opština u ovoj godini isplatila 112.220,94e, uticalo je na to da se krene u realizaciju konkretnih aktivnosti.

Iz lokalne uprave su naglasili da se ovom problemu pristupa kroz dijalog i saradnju Opštine sa građanima i organizacijama i da je za njegovo rješavanje potrebno vrijeme i promjene navika.

Za rešavanje problema pasa lutalica do sada su preduzete sljedeće aktivnosti:

  1. Potpisan je ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja (kućnih ljubimaca) i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje sa DOO ,,Komunalno” Nikšić.
  2. U toku je realizacija projekta na uspostavljanju zona za slobodno kretanje životinja u skloništu, koji se realizuje u skladu sa ugovorom o donaciji.
  3. Budžetom Opštine Nikšić, shodno programu rada komunalnog preduzeća planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00e za unapređenje uslova za obavljanje ove komunalne djelatnosti.
  4. Uspostavljena je saradnja sa civilnim sektorom koji se bave zaštitom dobrobiti životinja, na dnevnom nivou. Napuštene životinje sakupljaju sa ulica i zbrinjavaju u sklonište.
  5. Kako je udomljavanje pasa prepoznato kao jedna od mjera za smanjenje populacije pasa, to će se u narednom periodu intezivnije raditi na sprovođenju ove mjere.
  6. Intezivirane su aktivnosti uklanjanju divljih deponija na kojima napuštene životinje pronalaze hranu, kako bi se ograničilo kretanje i grupisanje u čopore, na određenim područjima grada.
  7. Takođe, pripremljen je Predlog odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja  sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih
  8. Usvajanjem odluke stvoriće se uslovi za kvalitetnije obavljanje komunalne djelatnosti zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja , kućnih ljubimaca,  i održavanja skloništa za njihovo zbrinjavanje uspostavljanje kontrole populacije pasa i povećanje svijesti o odgovornom vlasništvu, što će doprinijeti smanjenju broja ujeda i napada pasa na građane i njihovu imovinu, i povećanje stepena zaštite dobrobiti životinja, u skladu sa Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja i Zakonom o komunalnim djelatnostima.
Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja