Opština: Štandovi koalicije „Za budućnost Nikšića“ postavljeni bez odobrenja i poštovanja propisa

 Opština: Štandovi koalicije „Za budućnost Nikšića“ postavljeni bez odobrenja i poštovanja propisa

Foto: Portal ,,Nikšić“

z Opštine Nikšić reagovali su povodom teksta pod naslovom „Simović hoće da ukloni štandove naše koalicije“, koalicije Za Budućnost Nikšića, u kojem navode da predsjednik opštine Milutin Simović želi da ukloni njihove štandove.

Saopštenje, koje je medijima dostavio Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, prenosimo u cijelosti.

,,U saopštenju kolicije ,,Za budućnost Nikšića“ pod naslovom „Simović hoće da ukloni štandove naše koalicije“, objavljenom u medijima 03.02.2021 godine, obavještavamo javnost da isto sadrži niz neistina i zlonamjernih konstatacija.

Jedina istina je da se dana 13.01.2021. godine, Nova srpska demokratija, Opštinski odbor Nikšić obratila zahtjevom broj 07-352-6, Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, kojim traži da se omogući postavljanje pokretnih štandova za podjelu propagandnog materijala u periodu od 19.01.2021.godine do 25.01.2021. godine na više lokacija.

Na navedeni zahtjev Sekretarijat je odgovorio dopisom broj 07-352-6 od 14.01.2021. godine, kojim je pomenuta politička organizacija obavještena da, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, kao i mjere koje su na snazi i rizik koji nosi svaka vrsta okupljanja, je neophodno u cilju pribaviljanja saglasnosti za postavljanje štandova, prethodno pribaviti saglasnost Instituta za javno zdravlje Crne Gore, kao što je to činila i Opština Nikšić, kada je imala namjeru organizovati određene događaje.

Takođe, isti podnosilac obratio se ovom organu zahtjevom iste sadržine br. 07-352-10 dana 15.01.2021. godine, na koji je Sekretarijat odgovorio obavještenjem br. 07-352-10 od 18.01.2021. godine, o neophodnosti pribavljanja saglasnosti Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Oba obavještenja su uredno dostavljena, što se potvđuje dostavnicama potpisanim dana 18.01.2021. godine, od strane Jauković Aleksandre.

Shodno navedenom, Nova srpska demokratija, Opštinski odbor Nikšić, nije dobila saglasnost u skladu sa zakonskim propisima, niti su dostavili saglasnost Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Tako su štandovi na više lokacija u gradu postavljeni bez ikakvog odobrenja i ne poštujući pravne propise, što je svakako podlijegalo kontroli komunalnih službi i izricanju opomena i kazni u skladu sa Zakonom.

Iz svega navedenog zaključuje se da su navodi u saopštenju Kolicije Za budućnost Nikšića neistiniti i da jedini ko u ovom slučaju ne postupa u skladu sa zakonskim propisima jesu predstavnici ove koalicije“.

image
image
image
image
image
Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja