OZON: Kvalitet vazduha u Nikšiću nezadovoljavajući

 OZON: Kvalitet vazduha u Nikšiću nezadovoljavajući

Foto: Mina

Kvalitet vazduha u Nikšiću je nezadovoljavajući, što izaziva ozbiljnu zabrinutost za javno zdravlje, naročito u situaciji aktuelne krize izazvane epidemijom virusa korona, ocijenjeno je iz nikšićke nevladine organizacije (NVO) Ozon.

Direktor Ozona, Aleksandar Perović, rekao je agenciji MINA da je poražavajuće što se nadležne institucije ozbiljnije ne bave tom problematikom koja odnosi ljudske živote, što bi trebalo hitno da se promijeni, jer će u suprotnom posledice biti sve veće.

,,Tokom prva tri mjeseca sezone grijanja, počev od oktobra, registrovano je 30 dana sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti PM 10 čestica, s tim što nema rezultata za period od 9. do 24. decembra, zbog zastoja u radu uzorkivača, kada postoje opravdane pretpostavke da je bilo još dana sa prekoračenjima”, naveo je Perović.

Prema njegovim riječima, i prethodnu sezonu grijanja karakterisali su isti problemi, ali je sada primjetnije da se sve više koristi ugalj.

,,Podaci koje smo analizirali, iako predstavljaju kumulativan efekat, jasno pokazuju da se dominantno odnose na sagorijevanje fosilnih goriva u individualnim i kolektivnim ložištima, jer je u toku sezona grijanja”, ukazao je Perović.

Govoreći o uzrocima zbog kojih je sve lošiji kvalitet vazduha, obrazložio je da je porijeklo suspendovanih čestica PM10 raznoliko i da se pojavljuju i u urbanom, i ruralnom okruženju, a među osnovnim izvorima su industrijska postrojenja, motorna vozila, grijanje domaćinstava i privrednih objekata, prašina sa gradilišta i poljoprivrednih površina, odlagališta i deponija, požari.

,,Moramo istaći nastavak trenda konstantnih požara na neuređenom gradskom smetlištu Mislov do u planini Budoš, paljenja guma na neobezbijeđenoj nelegalnoj deponiji Halda, gdje je deponovan višedecenijski industrijski otpad iz nikšićke Željezare”, rekao je Perović.

I Željezara Tosčelik, kako je naveo, zbog čestih kvarova elektro filtera za prečišćavanje štetnih gasova, nastavlja da bude prepoznata po ovom problemu u Nikšiću.

On je ukazao da su im se građani žalili i na veći broj manjih privrednih subjekata, koji koriste i miješani otpad za potrebe grijanja.

,,Smatramo da je potrebno izvršiti pritisak na resorno Ministarstvo održivog razvoja i turizma i nikšićku samoupravu da se uradi održiv akcioni plan, kako bi se sistemski djelovalo i sa centralnog i lokalnog nivoa, jer je već u prva tri mjeseca probijen zakonski limit od 35 dana sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti susprednovanih čestica PM10”, ocijenio je Perović.

To je neophodno, kako je ukazao, i zbog činjenice da je prethodni Lokalni plan upravljanja kvalitetom vazduha za opštinu Nikšić, iz marta 2014. godine, ostao mrtvo slovo na papiru.

“Bez efikasne i neselektivne primjene važećih zakona i primjene dobrih praksi, ne može se očekivati unapređenje postojećeg zabrinjavajućeg stanja”, upozorio je Perović.

Izvor: Mina

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja