Ozon predstavio Zeleni plan za naš grad

 Ozon predstavio Zeleni plan za naš grad

Foto: Ozon

Ekološki pokret „Ozon“ predstavio je danas na konferenciji za novinare Zeleni plan za naš grad, strateški razvojni dokument za opštinu Nikšić, za period od 2021 do 2025. godine, čime je počela kampanja obilježavanja 15 godina rada udruženja.

Aleksandar Perović, direktor Ozona, obrazložio je suštinu dokumanta i ono što je prethodilo njegovoj pripremi:

,,Zeleni plan je poklon Ekološkog pokreta „Ozon“ povodom 15 godina postojanja našeg udruženja budućnosti Nikšića, svim našim sugrađanima i sugrađankama i budućim generacijama, u susret lokalnim izborima, koji treba da se održe sledeće godine a prema kojima ćemo se odrediti shodno podršci javnosti. Zeleni plan je plod višegodišnjeg rada, utemeljen na iskustvu, praksi i poznavanju lokalne zajednice, sa svim njenim specifičnostima i rađen je sa vizijom i željom za održivim raѕvojem Nikšića, kao jednog od  stubova ekološke Crne Gore”, naveo je Perović.

Tokom pripreme ovog dokumenta, kako je kazao, analizirani su postojeći zakonodavni i strateški okvir i dobre međunarodne prakse.

,,Zeleni plan prati smjernice Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija i Evropske zelene agende , uvažava principe cirkularne ekonomije i kao takav predstavlja moderan, inovativan i perspektivan dokument, otvoren za unapređenje uz učešće zainteresovane javnosti. Zeleni plan uvažava princip decentralizacije, koji preporučuju najrelevantnije međunarodne organizacije, odnosno kako mi to vidimo preuzimanja odgovornosti za sopstveni razvoj  zasnovanoj dominantno na sopstvenim reursima, a ne kako je nažalost do sada bio slučaj na budžetskoj pomoći sa državnog nivoa“, objasnio je on.

Koncept Zelenog plana za naš grad: Brendiranje lokalne zajednice, zaštita sliva rijeke Zete, rješavanje problema aerozagađenja, formiranje Centra za pametno upravljanje otpadom, formiranje tima za pripremu i realizaciju projekata, modernizacija građanskih servisa, formiranje Regionalnog centra kulture, formiranje Centra za mlade talente, sanacija i obnavljanje šumskih ekosistema, nazvoj  turizma (Naučni i kulturni; zdravstveni; festivalski; sportski; seoski; vjerski; turistička valorizacija jezera i rijeka; turistička valorizacija centralnog gradskog Trga slobode; turistička valorizacija zakonom zaštićenih prostora), formiranje urbanih bašti, razvoj organske poljoprivrede i regionalno umrežavanje proizvođača, razvoj vanistitucionalnog i cjeloživotnog obrazovanja, podrška razvoju ugostiteljskih sadržaja, unapređenje urbanog zelenila, modernizacija lokalnih saobraćajnica, parking mjesta i trotoara, optimizacija komunalnih i usluga vodosnabdijevanja, formiranje Centra za zaštitu i dobrobit životinja, unapređenje gradske rasvjete i modernizacija gradske pijace.

Perović je najavio da će u narednom periodu predstaviti detaljno sve idejne projekte koje čine Zeleni plan za naš grad i pozvao sve zainteresovane građane da se uzmu učešća u daljem procesu izrade ovog dokumenta.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja