,,Ozon“ uputio predloge za unapređenje rada NPCG

 ,,Ozon“ uputio predloge za unapređenje rada NPCG

Foto: RTCG

Ekološki pokret ,,Ozon“ ,na poziv novoimenovane predsjednice Upravnog odbora Nacionalnih parkova Crne Gore, uputio je predloge u cilju unapređenja efikasnosti rada tog javnog preduzeća.

Kako navode u saopštenju, vjeruju da je ovaj vid proaktivne komunikacije koju je inicirala Jočić, ohrabrujući, naročito za one organizacije civilnog društva koje su konstruktivnim kritikama i netolerantnom odnosu prema nepravilnostima koje su bile prisutne u kontinuitetu u predhodnom periodu.

,,Ekokriminal uzeo je maha i višedecenijski problem je svih nacionalnih parkova, a bahato ponašanje bivših rukovodilaca, bilo je nepremostiva prepreka za argumentovan dijalog sa onima koji radom na terenu pokušavaju zaštiti javni interes. Nacionalni parkovi su važan segment procesa nacionalnog brendiranja ekološke države Crne Gore, koju smo inicirali, a aktuelna izvršna vlast prepoznala kao razvojnu šansu i zato ćemo pokušati dati doprinos da se najvrijedniji prirodni resursi tako i doživljavaju“, smatra Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“.

Članovi Ekološkog pokreta ,,Ozon“ smatraju da treba napraviti organizacioni redizajn JPNPCG, osavremeniti organizacionu strukturu NPCG, sa akcentom na osnaživanje Službe zaštite, kao vitalno važnog sektora, kao i transparentost, naročito u kontekstu informisanja javnosti o stanju na terenu i aktivnostima koje se realizuju.

,,Smatramo da je potrebno učešće predstavnika civilnog društva u Upravnom odboru NPCG ili formiranje posebne komisije sa predstavnicima civilnog društva kojoj će biti omogućen kontinuirani građanski monitoring i komunikacija sa javnošću, što je evropska dobra praksa. Potrebna je javna kampanja u cilju podizanja povjerenja građana u NPCG. Višegodišnje loše upravljanje stvorilo je loš imidž preduzeća u javnosti, što se odražava i na odnos prema ovom važnom prirodnom resursu, što potvrđuju brojne organizacije koje su radile istraživanja o ovoj problematici. Smatramo da je potrebno iskoristiti godinu obilježavanja 30 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, osmisliti tematsku kampanju i razviti odgovarajuću infrastrukturu, građanima Crne Gore omogućiti da po simboličnoj cijeni koriste usluge u svim nacionalnim parkovima, a mještanima obezbjediti besplatan pristup“, dio je predloga „Ozona“.

Kako ističu, potrebno je uraditi i studiju procjene rizika sa planom sanacionih i zaštitnih mjera za sve parkove.

Predlažu i organizovanje sastanaka sa organizacijama koje djeluju u NP Prokletije.

,,Smatramo da je potrebno organizovati sastanak sa organizacijama koje gravitiraju i djeluju unutar NP Prokletije, po mogućnosti i terensku posjetu. Loši vremenski uslovi i udaljenost od Podgorice, svakako predstavlja otežavajuću okolnost, ali vjerujemo da ćete prepoznati važnost konkretne komunikacije“, naglašavaju u NVO „Ozon“.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja