Pandemija ubrzala digitalizaciju procesa nastave

 Pandemija ubrzala digitalizaciju procesa nastave

Foto: MINA

Pandemija izazvana virusom COVID 19, ubrzala je digitalizaciju procesa nastave na Univerzitetu Crne Gore (UCG).

Iz te visokoškolske ustanove, saopšteno je da je pandemija uslovila da od deset odsto aktivnih studenata Univerziteta u martu, danas visokoškolci u punom kapacitetu koriste onlajn servise Centra informacionog sistema (CIS) UCG, prenosi MINA.

,,Od početka pandemije, Centar je u prvi plan stavio komunikaciju između studenata i nastavnog kadra, aktuelizovao ranije razvijene distance learning (DL) servise, odnosno servise za učenje na daljinu, inovirao i izradio nove infrastrukture, koje bi mogle na najadekvatniji način odgovoriti izazovima i okolnostima koje je nametnula pandemija”, kazali su iz Univerziteta.

Oni su rekli da je Centar, da bi se ispoštovale mjere protiv širenja virusa, razvio software za elektronsku predaju dokumentacije i upis kandidata u prvu godinu osnovnih i master studija,

,,Samo u prvom roku je više od 3,7 hiljada kandidata završilo prijavu putem ovog sistema. Od početka nastavne godine, 11 hiljaa studenata je koristilo DL platformu, a u prosjeku se realizuje više od 20 video konferencija svakoga dana”, naveli su uz UCG.

Kako su podsjetili, još od nastavne 2018/19. godine studenti su, putem lansiranog servisa, mogli preuzeti automatski generisane kredencijale (podatke za logovanje) koji im omogućavaju pristup svim onlajn servisima koje pruža Akademska mreža, odnosno AAA infrastrukturi.

Prema njihovim riječima, ta infrastruktura, u početku planirana za pristup mejlu i Eduroam servisu, pokazala se odličnom za autorizaciju na e- learning sistem.

Navodi se da je za brzo i sigurno dostavljanje kredencijala studenatima, bez odlaska u studentsku službu, imajući u vidu novonastalu situaciju. Centar informacionog sistema razvio i SMS servis (https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/)

,, Sa ciljem da se olakša nastavnom osoblju, obučen je i tim IT administratora univerzitetskih jedinica sa kojima je CIS kreirao pojedinačne kurseve na DL platformi i dodjeljivao adekvatna prava profesorima i studentima”, kazali su iz UCG.

Oni su naveli da je za rješavanje svih problema onlajn nastave u najbržem roku, kako za studente tako i za profesore, pokrenuta korisnička podrška na mejlu: nastava@ucg.ac.me .

,,S obzirom na to da nastavni proces zahtijeva audio vizuelni kontakt, CIS je kreirao klaster od 14 BigBlueButton servera koji omogućavaju video konferencije i integrisao ga sa instaliranom DL platformom”, istakli su iz Univerziteta.

Iz UCG su objasnili da profesor sada može, direktno na DL platformi, kreirati video konferencije, snimati ih u realnom vremenu i postaviti ih za dalje gledanje, pored ranijih mogućnosti postavljanja materijala, kreiranja aktivnosti i testova.

“Pored svih ovih aktivnosti, zaposleni CIS-a su radili i na inoviranju zvaničnog sajta UCG, aplikaciji studenske službe i finansija, obračuna opterećenja zaposlenih, pripreme za sprovođenje fiskalizacije, redovnog održavanja servera, ostalih servisa i linkova između jedinica, kao i rekonstrukciju glavne sistem sale CIS-a Univerziteta Crne Gore”, kazali su iz UCG-a.

Izvor: MINA

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još