Pejović u minusu 2,4 miliona eura

 Pejović u minusu 2,4 miliona eura

Uniprom

Firma Uniprom, koja gazduje Kombinatom aluminijuma, lani je poslovala sa minusom od 2,4 miliona eura, što je za šest miliona bolji rezultat nego u 2019. godini, kada su imali neto gubitak od 8,4 miliona eura.

Poslovanje KAP-a čini 90 odsto poslovanja firme Uniprom, piše Dan.

Prihodi Uniproma od prodaje lani su, u ekonomski najtežoj godini po većinu privrednih subjekata, iznosili 68 miliona eura i manji su za 891 hiljadu eura u odnosu na 2019. godinu, pokazuju finansijski izvještaji te kompanije.

Troškovi poslovanja kompanije su iznosili 66,7 miliona, što je za dva i po miliona manje u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi zarada lani su iznosili 5,2 miliona, dok su u 2019. godini iznosili 4,8 miliona.

Na kraju prošle godine Uniprom je zapošljavao 90 radnika, dok je po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji angažovao 464 radnika K AP-a u stečaju.

Nedavno je vlasnik Uniproma Veselin Pejović kazao da će dati otkaze za 600 radnika KAP-a. To je uradio nakon kritika koje su stigle od strane poslanika vladajućih partija.

Stalna imovina društva lani je uvećana za skoro 19 miliona eura i na kraju 2020. godine iznosila je 62,7 miliona eura.

Obrtna sredstva u prošloj godini su iznosila 38,2 miliona, što je za 15 miliona više nego u prethodnoj godini, dok je ukupna aktiva društva iznosila preko 100 miliona eura. Godinuranije aktiva je iznosila skoro 67 miliona.

Ukupan gubitak kompanije na kraju 2020. godine iznosio je 13,6 miliona eura.

Dugoročni krediti Uniproma iznose preko 10 miliona, a dugoročne obaveze 36,3 miliona. Kratkortočne obevez su preko 33 miliona eura.

Kratkoročna potraživanja Uniproma iznose 4,6 miliona, a osnovni kapital 18 miliona.

Uniprom je u prošloj godini dao 10,3 miliona eura kredita matičnim i zavisnim pravnim licima.

Uniprom je stopostotni vlasnik firmi Uniprom KAP, Uniprom progres i Uniprom investment, a suvlasnik firmi Uniprom Bentonit i Uniprom vajt boksit.

Uniprom je kupio imovinu KAP-a za blizu 27 miliona eura.

Organizovanje proizvodnje u aluminijumskoj fabrici su preuzeli polovinom 2014. godine, godinu nakon uvođenja stečaja.

Prema izvještaju menadžmenta, od preuzimanja poslovanja KAP-a investirali su u opremu 36,4 miliona eura, od čega je 18,8 miliona kapitalizovano.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još