Podrška opštini Nikšić za rješavanje problema napuštenih pasa

 Podrška opštini Nikšić za rješavanje problema napuštenih pasa

RTNK

Predsjednik Opštine Nikšić, mr Milutin Simović juče je potpisao ugovor o donaciji sa švajcarskom fondacijom koja se bavi zaštitom dobrobiti životinja “StrayCoCo”, u vrijednosti od 24.000 € za unapređenje uslova u nikšićkom skloništu za napuštene životinje, piše RTNK.

Kako je saopšteno iz Opštine Nikšić, saradnja sa „StrayCoCo“ će se nastaviti i u narednom periodu, kao i sa drugim međunarodnim institucijama i fondacijama koje će kroz tehničku i finansijsku podršku pomoći u rješavanju problema napuštenih pasa u Nikšiću.

,,Opredjeljenje Opštine Nikšić je dijalog i uspostavljanje zajedničke saradnje lokalnih nadležnih institucija, NVO sektora uz učešće svih zainteresovanih građana. To je jedini način da problem napuštenih pasa u našem gradu rješimo“, navodi se u saopštenju.

Partnersto umjesto ispraznih kritika

Pristup gdje je kritika jedina vizija rješenja problema nije odgovor na ovo i sva druga pitanja, već konkretne aktivnosti koje se već preduzimaju i koje će se nastaviti u narednom periodu, navodi se u saopštenju. 

Kako objašnjavaju, u tom pravcu preduzete su aktivnosti u cilju preuzimanja odgovornosti upravljanja skloništem za napuštene životinje u Nikšiću od strane „Kominalnog preduzeća“ D.O.O, kao i donošenje potrebnih skupšinskih odluka lokalnog parlamenta.

,,Podsjećamo da je Vlada Crne Gore formirala Savjet za zaštitu životinja, uz učešće predstavnika NVO sektora. Savjet je od početka sa posebnom pažnjom pristupio rješavanju prolema populacije pasa lutalica, koji je bio izražen u svim opštinama uključujući i opštinu Nikšić. Od stane Ministarstva poljoprivrede i Uprave za bezbjednost hrane preduzete su konkretne aktivnosti: uspostavljena je jedinstvena baza za identifikaciju i registraciju pasa, obezbjeđena su sredstva za čipovanje pasa i vakcinaciju protiv bjesnila, uz participaciju vlasnika od simboličnih 2 €. Do sada je u bazu unešeno više od 20.000 pasa, koji imaju poznatog vlasnika i koji su vakcinisani protiv bjesnila“, navodi se u saopštenju.

Kako podsjećaju, Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za bezbjednost hrane svake godine obezbjeđuju sredstva za finansiranje NVO koje se bave zaštitom dobrobiti životinja u cilju unapređenja uslova u skloništima za životinje i podizanja svijesti javnosti o neophodnosti odgovornog držanja kućnih ljubimaca. Kroz ove projekte je u prethodne 3 godine oko 400.000 € investirano u unapređenju uslova skloništa za napuštene životinje, edukaciju, podizanje svijesti o odgovornom vlasništvu.

Kroz međunarodne projekte OIE i EK finansirane su i sprovedene dvije kamapanje podizanja svijesti: „Budi moj heroj“ i „Drug iz snova, a bez krova“, kojima je promovisano odgovorno vlasništvo, kao i važnost čipovanja pasa, piše RTNK.

U cilju ubrzavanja rješavanja problema kontole populacije napuštenih pasa u Nikšiću, a zbog neophodnosti uključivanja svih aktera društva, već od naredne nedelje, predsjednik Opštine Nikšić, mr Milutin Simović, otpočeće neophodne razgovore.

,,Dodatni podsticaj za preduzimanje konkretnih aktivnosti predsjednik Opštine je prepoznao u brojnim porukama građana Nikšića o potrebi rješavanja ovog pitanja, kao i činjenici da je Opština Nikšić u pojedinim godinama izdvajala i blizu 300.000 € za naknade zbog ujeda pasa. Dakle, pristup u rješavanju i ovog problema, ponavljamo biće dijalog i partnerstvo svih aktera na dobrobit građana Nikšića. Važno je razumjeti da rješavanje ovog problema traži vrijeme i promjenu navika, ali važno je krenuti“, zaključeno je u saopštenju.

Izvor: RTNK

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još