Podrška za 200 starih i invalidnih lica, 20 gerontodomaćica će zadržati posao

 Podrška za 200 starih i invalidnih lica, 20 gerontodomaćica će zadržati posao

Foto: RTNK

U sali 1 SO Nikšić juče je održana Centralna javna rasprava o pružanju usluge Pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom u našoj opštini za 2021. godinu.

Kako je naveo Milan Korać, sekretar Sekretarijata za kulturu sport, mlade i socijalno staranje, jedan od značajnih društvenih prioriteta svake lokalne zajednice jeste briga o odraslim i starim licima sa invaliditetom i poboljšanje njihovih uslova življenja u lokalnoj zajednici.

„Svrha socijalne i psihološke podrške, njege i pomoći u kući pomenutim licima je podrška u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u sopstvenim domovima, kako bi se unaprijedio i održao kvalitet života i spriječio ili odložio smještaj u institucije“, kazao je on.

Usluga „Pomoć u kući“ pruža se, kako je objasnio, kada je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa, a u skladu sa identifikovanim individualnim potrebama odraslih i starih lica sa invaliditetom koja usljed nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti izazvanih invaliditetom ili bolešću nijesu sposobna da nezavisno žive bez svakodnevne ili redovne podrške.

„Opština Nikšić pristupila je izradi predložene Odluke koja ima za cilj sufinansiranje usluge „Pomoć u kući“ kako bi se očuvao i unaprijedio kvalitet života osobama u starijem dobu, koja imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usljed kojih nijesu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne socijalne i psihološke podrške, kao i neophodne njege i pomoći“, dodaje.

Sa ovom podrškom, kako je naglasio, 20 gerontodomaćica sačuvaće svoja radna mjesta, a 200 korisnika ove usluge biće oslobođeni plaćanja participacije.

Ovaj projekat realizovaće se u partnerstu sa Crvenim Kkstom i Centrom za socijalni rad.

„Sufinansiranjem korisnika usluge „Pomoć u kući“ obezbjeđuje se podrška za 200 starih i invalidnih lica korisnika ove usluge čija primanja ne prelaze 490,00 eura, u vidu socijalne i psihološke podrške, njege i pomoći u  kući starim i odraslim licima sa invaliditetom. Za participaranje u realizaciji ove usluge obezbijeđena su sredstva u Budžetu opštine u mjesečnom iznosu do 900,00 eura“, objasnio je Korać.

Prilikom izrade ove odluke korišćen je Pravilnik koji je donešen od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, a koji uređuje ovu oblast.

Izvor: Onogost.me

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja