Pristup obrazovanju RE populacije prioritetan i za vrijeme pandemije

 Pristup obrazovanju RE populacije prioritetan i za vrijeme pandemije

Foto: Portal ,,Nikšić“

Korona virus dodatno  otežava i ono što je u normalnim okolnostima bilo stanje socijalne potrebe. Pripadnici RE populacije samo su jedni od mnogih, na koje je COVID 19 uticao i uslovio način života i funkcionisanja. Dva su talasa, od marta do novembra, a sagovornici portala Nikšić, ukazali su sa kojim se izazovima susreću da bi pomoć u raznovrsnim verzijama stigla na pravu adresu. Ono što je uvijek ‘’adresa’’ na koju treba ‘’kucati’’, jesu vrata obrazovanja, školovanja, pored one osnovne nadgradnje.

Jednokratna novčana pomoć, prehrambene namirnice, odjeća, obuća, higijenska sredstva

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik  sa posebnom pažnjom prilazi RE populaciji kojoj se pruža kontinuirana pomoć a posebno u vrijeme pandemije koronavirusa. Kako je kazao Marko Kastratović, stručni radnik u Službi za djecu i mlade,  tokom pružanja pomoći populaciji koja se nalazila u stanju socijalne potrebe, a taj broj je bio povećan, pružana je pomoć u skladu sa mjerama NKT. To podrazumjeva, navodi Kastratović,  da se pomoć u prvom talasu dijelila po preporukama NKT preko lokalne orgaizacija Crvenog krsta, da bi se nakon toga nastavila dijeliti i preko ostalih nevladinih i vladinih organizacija.

Foto: Portal ,,Nikšić“

,,Centar za socijalni rad  je u skladu sa svojim nadležnostima pružao pomoć RE populaciji u vidu jednokratnih novčanih pomoći, pomoć u vidu prehrambenih namirnica kao i u vidu odjeće i obuće, higijenskih i dezinfekcionih sredstava. Takođe u okviru projekta koji Centar sprovodi u saradnji sa Save the children-om, pružene je pomoć u vidu prehrambenih namirnica, higijenskih i dezinfekcionih sredstava kao i pomoć djeci REA populacije prilikom savladavanja školskog gradiva.Takodje,stručni radnici Centra su uprkos pandemiji morali raditi i pomogati porodicama koju su se našle u stanju socijalne potrebe, što predstavlja povećan rizik za zdravlje ali uz poštovanje svih mjera opreza, odgovoran pristup u radu sa korisnicima očuvali smo u znatnoj mjeri zdravlje radnika i korisnika. Možemo reći da ova situacije predstavlja svojevrstan izazov u radu imajući u vidu da sličnu situaciju niko nije očekivao’’, naglasio je Kastratović, dodajući da je broj korisnika RE populacije zbog navedene situacije, neznantno povećan, ali su znatno povećane potrebe tih korisnika.

Zbog neregulisanog statusa, dolazi do ograničenja

Na pitanje koje uslove korisnici moraju ispuniti za navedenu pomoć, sagovornik portala Nikšić objašnjava da po zakonu, prava ostvaruje crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji države. Kastratović ukazuje da je međunarodnim ugovorom  regulisano da može ostvariti lice koje ima status stranca sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem u državi, u skladu sa posebnim zakonom. ‘’Upravo zbog toga što još uvijek imamo dosta pripadnika RE populacije koji nemaju regulisan status u Crnoj Gori, dolazi do ograničenja u ostvarivanju prava’’, navodi Kastratović.

Kao inače osjetljiva kategorija, djeca i mladi RE populacije bili su suočeni sa ‘’novom realnošću’’. Najveći problem, ističe sagovornik, bili su u poštovanju mjera NKT-a, jer je bilo dosta prijava da djeca i mladi nijesu poštovali rješenja u samoizolaciji, ali to je ubrzo riješeno. Takođe, javio se i problem savladavanja školskog gradiva.

‘’ Savjetodavnim radom stručni radnici su im ukazali na negativne posledice takvog ponašanja i važnost poštovanja zdravstvenih mjera. Takođe možemo istaći da su djeca školskog uzrasta imala poteškoća u savladavanju školskog gradiva u toku programa “Uči doma” jer je izostala adekvatna pomoć roditelja, kada smo to primjetili kao novonastalu potrebu angažovali smo porodične saradnike koji su im pritekli u pomoć’’, ustvrdio je Kastratović.

Foto: Portal ,,Nikšić“

Svaka porodica u Nikšiću bila pokrivena makar četiri puta

Koordinator programa CKNK, Goran Damnjanović, kazao je da su se potrudili svima da izađu u susret. ,,Njima je najvažnija stvar u tom prvom trenutku bila hrana, higijena, jer su se svi bili malo uspaničili, da neće biti. Tako da je svaka romska, odnosno egipćanska porodica dobila minimum četiri puta neku pomoć, u vidu hrane, higijene ili brašna. To smo radili u saradnji sa drugim organizacijama. Ne samo Crveni Krst, već prije svega HELP izašao u susret, bili su jako operativni a imamo dugogodišnju saradnju, svaka porodica u Nikšiću bila je pokrivena makar tri do četiri puta  sa nekom pomoći“, kazao je Damnjanović.

Trenutno dijele pomoć za najugroženije porodice RE populacije a već je stiglo do nekih stotinjak porodica.

“ Nije lako, jer imamo dosta porodica koje nijesu pripadnici RE populacije, onda je to malo problematično, ali u svakom slučaju, gledamo da im pomognemo.Osim toga, radili smo sa  djecom, kada smo sa drugim organizacijama saradjivali, pa smo pomagali u dijeljenju tableta isto preko HELP-a, mobilnih telefona za djecu koja nemaju tu mogućnost, sa internet paketima. Do svakog djeteta koje nije uspjelo da  dodje u školu, naši volonteri su djelili materijal, pa smo gledali da pokrijemo i najmladje“, naglasio je Damnjanović.

Podrška djeci i roditeljima

Prema riječima Nardija Ahmetovića, ispred NVO ‘’CAREP’’, djeca iz RE populacije  najčešće su imali problem oko tehnologije, pristupu online nastavi jer većina ne poseduju android telefon ili kompjuter,  kao i pristup Internetu.

‘’ Drugi problem,  je podrška djeci u učenju od strane roditelja, jer oni u najvećem broju nijesu obrazovani. Takodje tu je i ukupna loša situacija u kojoj roditelji žive, jer nemaj riješen status u Crnoj Gori i pri tome nemaju pravo na MOP, pa se i po tom osnovu ne mogu zaposliti. Ali srećom tu su dobri ljudi, NVO i drugi koji su izašli u susret pojedinim slučajevima, djeci starijih razreda. Ali šta je sa 230 i više učenika? Ko će njima pomoći da uradi domaće zadatke, njihovim porodicama obezbijediti egzistenciju?’’, pita se Ahmetović.

Foto: Portal ,,Nikšić“

 NVO CAREP, sa Crvenim Krstom, HELP Montenegro i NVO Mladi Romi, NVO Phiren amneca i dijelili su pakete hrane i higijene tokom ove pandemijske krize. Pored svega, Ahmetović poručuje da je za djecu najbitnije obrazovanje, što više praktičnih aktivnosti, kako i podrška roditeljima da osnaže svoje kapacitete.

‘’Naravno, kao važnu pomoć vidim i sticanje stručnih kvalifikacija koje bi pomogle RE osobama da se zaposle,  kao i učešće u projektima samozaposljavanja. Nadalje, ne smijemo zapostaviti ni aktivnosti za sticanje kompetencija mladih u različitim ličnim i profesionalnim sferama, kroz učešće u različitim aktivnostima koje se tiču ličnih vjestina i promocije zdravih stilova života’’, zaključio je Ahmetović.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još