Rajka Glušica na čelu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

 Rajka Glušica na čelu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

Izvor: UCG

Na funkciju predsjednika Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore danas je jednoglasno izabrana redovna profesorica Filološkog fakulteta prof. dr Rajka Glušica, saopšteno je UCG.

Glasanje za novog predsjednika je uslijedilo nakon konstatacije prestanka funkcije dosadašnjeg predsjednika V saziva Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duška Bjelice, koji je na lični zahtjev podnio ostavku.

Kako se navodi u saopštenju, konstatovan je i prestanak mandata generalnog sekretara Tijane Prelević, koja je na lični zahtjev podnijela ostavku, na poziciju na kojoj je bila izabrana 14. maja 2019. godine, na mandatni period od četiri godine.

Upravni odbor je na sjednici, bez rasprave, konstatovao da su pofesoru Bjelici i gospođi Prelević prestale funkcije.

„Danas je na predlog članova Upravnog odbora dr Budimira Aleksića, prof. dr Vladimira Božovića, dr Milene Burić, prof. dr Milijane Novović Burić i prof. dr Rajke Glušice, donešena odluka o formiranju radnog tijela za finansije i investicije, a u cilju povećanja efikasnosti rada Upravnog odbora u ovom domenu“, saopšteno je iz UCG.

Članovi tog radnog tijela biće prof. dr Milijana Novović Burić, prof. dr Ana Lalević Filipović i prof. dr Milan Lakićević sa Ekonomskog fakulteta i prof. dr Radenko Pejović i prof. dr Miloš Knežević, sa Građevinskog fakulteta.

„Upravni odbor UCG je danas, uz pozitivno mišljenje Senata i mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta UCG, donio odluku kojom se usvaja Elaborat o opravdanosti osnivanja interdisciplinarnog doktorskog studijskog programa Održivi razvoj, Centra za doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Na dnevnom redu su bile i teme finansijskog poslovanja UCG.

Konstatovano je da je Sektor za finansije UCG podnio Izvještaj o naplati školarine za studijsku 2020/2021. godinu sa stanjem na dan 15. decembra 2020. godine.

„Data je saglasnost na Plan javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2021. godinu, prema predlogu rektora, koji je sačinio Sektor za finansije – Služba za finansije i javne nabavke u skladu sa obavještenjem objavljenim od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja- Direktorata za politiku javnih nabavki i Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19)“, stoji u saopštenju UCG-a.

Razmotreni su i izvještaji Službe za unutrašnju reviziju, i to konačni izvještaji revizije ličnih primanja od sopstvenih sredstava, u toku 2019. godine, za zaposlene na Arhitektonskom i Pravnom fakultetu.

Upravni odbor UCG upoznao sa Izvještajem Filološkog fakulteta UCG o realizaciji preporuka u vezi sa internom revizijom ličnih primanja od sopstvenih sredstava za zaposlene na Filološkom fakultetu u toku 2019. godine.

„Upravni odbor UCG je dao saglasnost i Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore za učešće u otvorenom postupku javne nabavke praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju u sezoni 2021. godine, raspisan od Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, br. 0204-2980/3 od 29.12.2020. godine“, saopšteno je iz UCG.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja