Raspisan javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

 Raspisan javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Foto: onogost.me

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu raspisisala je javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Nikšić opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini.

Sredstva predviđena Odlukom o budžetu opštine Nikšić za 2021. godinu raspodjeljuju se za bisnis planove kojima se naročito podstiče:

– ekonomski razvoj Opštine Nikšić,

– razvoj domaće radinosti,

– razvoj turizma i zanatstva,

– afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti Opštine, podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine,

– podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja (unapređenjem stočarstva, voćarstva, vinogradarstva, ratarstva, povrtlarstva, realizacijom programa na ruralnom području, zaštitom poljoprivrednog zemljišta, korišćenjem plodnog zemljišta),

– razvoj prerade poljoprivrednih proizvoda,

– razvoj organske poljoprivredne proizvodnje,

– doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Za sve nabrojane podsticaje, Odlukom o budžetu opštine Nikšić za 2021. godinu  predviđeno je ukupno 40.000 eura.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove, ne može iznositi više od 20 odsto od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom opštine Nikšić za podršku ženskom preduzetništvu.

Preduzetnice koje žele da učestvuju na javnom konkursu i započnu svoj biznis moraju Komisiji priložiti sljedeća dokumenta:

– prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 2),

– izrađen biznis plan (Model za prijavu biznis ideje za javni konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva),

– ovjerenu kopiju lične karte,

-pismo namjere i/ili original ili ovjerena kopija pisma preporuke,

– tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u,

Preduzetnice koje planiraju da unaprijede svoje već postojeće poslovanje opštinskoj Komisiji moraju priložiti:

– prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 2),

– izrađen biznis plan (Model za prijavu biznis ideje za javni konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva),

– ovjerenu kopiju lične karte,

-pismo namjere i/ili original ili ovjerena kopija pisma preporuke,

– tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u,

– original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu krajnjeg korisnika u Centralni registar privrednih subjekata, odnosno registar nadležnog opštinskog organa,

– original ili ovjerenu kopiju rješenja o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a,

– važeći Statut društva,

– original ili ovjerenu kopiju obrazca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa,

– original ili ovjerenu kopiju potvrde Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana,

– komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu, izuzev kod preduzetnica koje nijesu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje,

– odgovarajući obrazac za poslednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz o broju zaposlenih.

Biznis planovi koji se neće podržati su:

– Aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade Crne Gore, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl,

– Biznis planovi kojima se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći,

– Biznis planovi koji se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti,

– Aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija),

– Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 45 dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu Pobjeda i web stranici opštine Nikšić.

Modeli i obrasci za prijavu na Javni konkurs se mogu preuzeti  sa sajta Opštine Nikšić www. niksic.me.

Prijava na konkurs se podnosi Komisiji na propisanom Obrascu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: ″Prijava na Konkurs za raspodjelu sredstava opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu– ne otvaraj″ i predaje se na pisarnici (arhivi) Opštine Nikšić, Ul. Njegoševa br. 18, zaključno sa  15. 03. 2021. godine.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: +382 40 213 146; +382 40 213 075 i/ili e-mail: milijana.boskovic@niksic.megordana.tomovic@niksic.me.

Izvor: onogost.me

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja