Raspisan javni poziv za učešće na Novogodišnjem bazaru

 Raspisan javni poziv za učešće na Novogodišnjem bazaru

Foto: Unsplash

OPŠTINA NIKŠIĆ poziva lokalne proizvođače, ugostitelje i ostale zainteresovane subjekte koji ispunjavaju kriterijume ovog Javnog poziva da uzmu učešće na

NOVOGODIŠNJEM BAZARU U NIKŠIĆU

koji će se održati od 24. decembra 2020. do 01. januara 2021. godine, na Trgu slobode. Na ovaj način želi se doprinijeti stvaranju prazničnog ambijenta u susret Novoj godini, ali i podstaći male preduzetnike da razvijaju i promovišu svoju djelatnost. U okviru Bazara posjetioci će moći da kupe novogodišnju dekorativu, poklone, ali i da uživaju u ukusnoj hrani i napicima, kao i u bogatom kulturno-umjetničkom programu.

Ovim pozivom planirana je dodjela 15 novogodišnjih kućica izlagačima i sve one će biti ukrašene na isti način od strane organizatora Bazara. Zakup kućice za vrijeme trajanja Bazara iznosiće 200 eura i svaki zakupac će potpisati ugovor o poštovanju jasno definisanih obaveza. Izbor kandidata vršiće Komisija za dodjelu novogodišnjih kućica, sačinjena od predstavnika organizatora Bazara, i vodiće se principom kvaliteta proizvoda, kao i zastupljenošću svih potrebnih djelatnosti kako bi Bazar posjetiocima pružio raznovrsne proizvode i lijep ugođaj. Napomena: Ukolko kvalitet proizvoda bude na istom nivou, prednost će imati lokalni proizvođač.

Izlagači mogu biti pravna i fizička lica, ugostitelji, ustanove i ostali subjekti koji se bave proizvodnjom i prodajom hrane, pića, suvenira, umjetnina i rukotvorina, a registrovani su u CRPS-u ili nadležnom Ministarstvu, odnosno organu lokalne uprave. 

Kandidati uz kompletno popunjenu prijavu prilažu:

  • Dokaz o registraciji djelatnosti kod nadležnog državnog ili lokalnog organa;
  • Potvrdu Poreske i Lokalne uprave o izmirenim obavezama na dan 01.01.2020.
  • fotografije različitih proizvoda koje kandidat planira da izlaže na Bazaru.

Rok za prijavu učešća na Bazaru traje do 10. decembra 2020. godine u 15 časova.

Prijava za učešće na Bazaru (sa neophodnom dokumentacijom) može se predati u Građanskom birou ili putem pošte, sa naznakom Prijava za Novogodišnji bazar, Sekretarijat za finansije razvoj i preduzetništvo, Opština Nikšić, ulica Njegoševa 18, 81400 Nikšić.

Organizatori Novogodišnjeg bazara su Opština Nikšić, Turistička organizacija Nikšić i Festival uličnih svirača.

Za više informacija vezanih za samu organizaciju ovog događaja možete se obratiti Gordani Tomović, na broj telefona 040/213-146 ili elektronskim putem na e-mail adresu: gordana.tomovic@niksic.me

CJELOKUPNA ORGANIZACIJA BAZARA I PROGRAM BIĆE USLOVLJENI I ZAVISIĆE OD EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE I VAŽEĆIH MJERA PROPISANIH OD STRANE NADLEŽNIH ORGANA U DANIMA KADA JE PREDVIĐENO ODRŽAVANJE BAZARA

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još