Sabraćaj je jedan od najvećih izvora zagađenja vazduha

 Sabraćaj je jedan od najvećih izvora zagađenja vazduha

Foto: Društvo mladih ekologa Nikšića

Društvo mladih ekologa Nikšić je u petak 20.11.2020. godine realizovalo predavanje na temu „Crna Gora i emisije izduvnih gasova-standardi i izazovi“. Predavanje je realizovano u okviru projekta „Doprinesi i ti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Predavanju su prisustvovali prestavnici loklane uprave (Sekretarijat za komunlane poslove i saobraćaj i Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine) i predstavnici nevladinih udruženja i neformalnih grupa građana (NVU Putevima predaka, Servis za zaštitu voda, NVO „Carep“, NVO Pandurica, NVO ODA, NVO Župa u srcu).

Foto: Društvo mladih ekologa Nikšić

Od strane predavača Jelene Marojević Galić prisutni su mogli da se informišu o emisiji zagađujućih materija u vazduhu u sektoru saobraćaja, politikama i viziijama u EU, opštim stanjem kod nas, faktorima koji utiču na povećanje ili smanjenje emisija CO2.

,,Sabraćaj je jedan od najvećih izvora zagađenja vazduha zbog emisije zagađujućih supstanci koje nastaju tokom procesa sagorjevanja pogonskog goriva (benzin, dizel, tečni naftni gas).nsportnom sektoru). U prosjeku, sagorijevanjem samo jednog litra fosilnog goriva emituje se 100g ugljen-monoksida, 20g isparljivih organskih jedinjenja, 30g oksida azota i oko 2,5 kilograma ugljen-dioksida“, saopštili su iz Društva.

U narednom periodu planiramo da štampamo edukativnu brošuru „Crna Gora i emisije izduvnih gasova na putu ka EU“  koju ćemo kao pouzdani promoteri savremenih standarda u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene dijeliti građanima.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još