Senat UCG: Dodatni korona ispitni rok od 1. do 5. marta

 Senat UCG: Dodatni korona ispitni rok od 1. do 5. marta

Foto:rtnk

Uzimajući u obzir zahtjev Studentskog parlamenta UCG-a i rukovodeći se situacijom izazvanom pandemijom covid-19, studentima koji zbog situacije prouzrokovane ovom infekcijom i obavezne mjere samoizolacije nisu bili u mogućnosti da polažu završni ispit omogućiće se dodatni rok, saopšteno je na današnjoj sjednici Senata UCG-a kojom je predsjedavao rektor Danilo Nikolić.

Dodatni ispitni rok će se organizovati od 1. do 5. marta 2021. godine, a studenti koji budu željeli da ostvare pravo na polaganje završnog ispita u ovom roku, dužni su da organizacionoj jedinici dostave rješenje o samoizolaciji ili pozitivan rezultat testa na covid-19, saopšteno je sa UCG.

Senat je, ovom prilikom, verifikovao članstvo  Draganu Baćoviću, saradniku u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kao predstavniku saradnika u Senatu UCG-a. S tim u vezi, konstatovan je prestanak članstva Ivana Vasiljevića, saradnika u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

Na  sjednici je usvojen i prijedlog Strategije Internacionacionalizacije Univerziteta Crne Gore 2021-2026.

Na osnovu Statuta Univerziteta Crne Gore, a na prijedlog rektora, usvojeni su prijedlozi odluka o izmjeni Odluke o imenovanju člana Etičkog odbora UCG-a, a u vezi je i sa članom 11 stav 2 Etičkog kodeksa UCG-a (Bilten UCG, br. 467/19) i o izmjeni Odluke o formiranju Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta na UCG, u vezi i sa članom 12 Pravilnika o organizaciji i radu sistema za osiguranje i unapređnje kvaliteta na UCG.

Takođe su i razmotreni referati za izbor u akademska zvanja iz Biltena UCG br. 511 i Biltena UCG br. 509, za dva kandidata na Fakultetu dramskih umjetnosti i po jednog kandidata na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i Ekonomskom fakultetu.

Isto tako je  imenovana je  komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja o izboru u akademsko zvanje za oblast Romanistika -Francuski jezik, na Filološkom fakultetu i oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

,,Na Senatu su usvojeni prijedlozi organizacionih jedinica u cilju realizacije postupka za sticanje akademskog naziva doktora nauka za 12 kandidata na Elektrotehničkom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Filološkom fakultetu i Medicinskom fakultetu. Usvojeni prijedlozi tiču se ocjene o ispunjenosti uslova i imenovanja komisije za ocjenu doktorske disertacije, izvještaja o podobnosti teme i kandidata, podobnosti kandidata i teme, imenovanju mentora i komentora, ocjene podobnosti doktorske teze i kandidata”, poručuje se u saopštenju

U cilju adekvatnijeg rasporeda opterećenja nastavnika i saradnika sa doktoratom usvojena je odluka o izmjenama plana organizacije nastave za ljetnji semestar 2020/21. na Ekonomskom fakultetu, kao i izmjena plana organizacije nastave po osnovu matičnosti na Pomorskom fakultetu Kotor.

Senat se osvrnuo i na najavljene prijedloge izmjena Zakona o visokom obrazovanju, te oštro osudio neopravdano narušavanje autonomije Univerziteta Crne Gore, zaključuju iz UCG.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja