Štab spremio plan aktivnosti u zimskim uslovima

 Štab spremio plan aktivnosti u zimskim uslovima

Foto: Opstina NK

U cilju sprovođenja što kvalitetnije pripreme i proaktivnog djelovanja u vezi sa najavljenim
sniježnim padavinama danas je, u Opštini Nikšić, održan sastanak Štaba koji je formiran sa
ciljem upravljanja aktivnostima na čišćenju snijega i regulaciji saobraćaja u zimskim
uslovima.

Sastanku, kojim je predsjedavao potpredsjednik Opštine Nikšić Dragan Perović, pored
predstavnika nadležnih sekretarijata i službi Opštine Nikšić, prisustvovali su i predstavnici
Uprave Policije, Vojske Crne Gore, Službe zaštite i spašavanja, Planinarskog društva Javorak,
Gorske službe spašavanja i Spasilačkog kluba „Extreme“.

„U skladu sa donijetim Planom zimskog održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u
opštoj upotrebi i javnih saobraćajnih površina na teritoriji opštine Nikšić za 2020/2021.
godinu, dogovorene su obaveze pojedinih subjekata. Predložene su i konkretne mjere u cilju
otklanjanja uočenih nedostataka iz prethodnih godina“, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, sa današnjeg sastanka upućen je poziv prema fizičkim i pravnim licima da se aktivno uključe u realizaciji planiranih aktivnosti.

„Poziv i podsjećanje se posebno odnosi na obavezu čišćenja snijega sa prilaznih puteva i staza koje koriste poslovni subjekti, zatim posipanja odgovarajućim materijalom u slučaju poledica od kolovoza do objekata kojima ti prilazni putevi služe i uklanjanju snijega i leda sa krovova zgrada“.
Danas je održan i poseban sastanak sa privrednicima grada koji raspolažu adekvatnom
mehanizacijom koja se može koristiti za čišćenje snijega i leda. I ovom prilikom iskazana je
zahvalnost na društvenoj odgovornosti svih tih privrednih subjekata koju su pokazali u
prethodnim godinama, angažujući svoje ljudske resurse i raspoloživu mehanizacijhu u podršci Opštini na čišćenju puteva u zimskim uslovima. Očekivano, svi pozvani privrednici i danas su istakli punu spremnost da, u slučaju potrebe, nastave sa svojim partnerskim odnosom sa Opštinom, a na dobro svih građana Nikšića i brojnih lokalnih zajednica.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još