Stijović o Abu Dabi fondu: Zahtjev za kredit ispisan olovkom, za tranšu novca otvaran i specijalni račun

 Stijović o Abu Dabi fondu: Zahtjev za kredit ispisan olovkom, za tranšu novca otvaran i specijalni račun

Izvor: YT Prinsscreen

Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović kazao je na današnjoj konferencii da je mnogo nelogičnosti u vezi sa Abu Dabi fondom i da su sve podatke koje su prikupili predali SDT-u.

Stijović je na konferenciji pokazao zahtjev za kredit koji je napisan olovkom na listu papira.

„Zaveden je u ministarstvu 24. novembra 2016. godine. Na osnovu ovoga je EKO PER kompaniji dodijeljeno 2,5 miliona dolara. Za ovu kompaniju je postojao ovaj dokument, a za ostale nije ni postojao. Onda imamo i potvrdu kojom Nemanja Katnić potvrđuje Zoranu Vukčeviću da mu dostavlja dokumentaciju za Eko – Per“, naveo je on.

Stijović tvrdi da je sporno još što je ovaj zahtjev za kredit od 2016. godine.

„A odluka je donijeta 15 dana ranije prije nego što je stigao zahtjev. Imamo nelogičan red koraka. I ugovor je potpisan 23. novembra dan prije nego što je stigao ugovor. Ugovor je potpisao Budimir Mugoša“, naveo je on. 

Stijović tvrdi da je ukupno potpisano devet ugovora.

„Sa Vektrom Jakić tri miliona dolara, sa Milkraftom Bijelo Polje tri miliona dolara, Mesoprometom tri miliona dolara, Agro Carinama 2,5, HM Durmitorom 2 miliona dolara, Goranović DOO Nikšić tri miliona, EKO PER Šavnik 2,5 miliona, HML milion i 200 i Gradina Rožaje devet miliona eura“, naveo je on. 

Stijović tvrdi da je sva dokumentacija skinuta s oznake interno i može da se prikaže.

Kazao je da je njegovom timu trebalo deset dana da sakupe svu dokumentaciju, prikupe izjave i skinu oznake tajnosti sa dokumenata.

„Ne znam zašto je tužilaštvu trebalo za to dvije godine. Sva dokumentacija će biti dostupna javnosti jer smo se mi kao Vlada obavezali na transparentnost u radu“, dodao je Stijović. 

Iz prikupljanja dokumentacije, kako tvrdi ministar, proizilazi da nisu svi krajnji korisnici ni ispunjavali uslove za dobijanje kredita.

„Kompetnu proceduru pratio je Nemanja Katnić, a odobrenja je vršio Blagota Radulović uz odobrenja bivših ministara Petra IvanovićaBudimira Mugoše i Milutina Simovića„, kazao je on. 

O slučaju Vektre Jakić

„Imamo potvrdu koja kaže da je obavezna dokumentacija dostavljena. Sprono je što je ona već tada bila u stečaju i nije smjela da dobije sredstva. Od finansijske dokumentacije kompanije nedostajale su ovjerene kopije skraćenog bilansa stanja, kopija polisa osiguranja imovine, izvještaj revizora za prethodne tri godine, dokaz o sopstvenom učešću. Kod projektne dokumentacije – kopija idejnog projekta, idejno rješenje, predračun troškova, specifikacija opreme koja je predmet kupovine, nedostajala je i dozvola od organa nadležnog za gradnju, građevinske dozvole… Takođe, nema zahtjeva za odobrenje kredita što znači da je kredit dat bez zahtjeva. Vi date novac nekome ko ga nije ni tražio. Izjava koja prati zahtjev za odobravanje kredita takođe nedostaje“, kazao je Stijović. 

Fond uplaćivao novac preko specijalnog računa, izbjegnut sistem državnih plaćanja 

Stijović je kazao da je jako interesantno da je jednu od tranši milionskog iznosa potpisivao bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović, a da je prenos novca izvršen preko specijalnog računa. 

„Pored činjenice da iz ugovora sa Abu Dabi fondom proizilazi da je IRF zajmoprimac čija je obaveza prema ugovoru da obavlja bankarske poslove za potrebe realizacije ovog projekta i da jedino IRF može povlačiti novčana sredstva, prema zapisniku o primopredaji dokumentacije u vezi sa realizacijom ADMAS projekta 13.11.2017. godine ukupan iznos povučenih sredstava je 29,6 miliona dolara u dvije tranše. Prva je u iznosu od 15 miliona dolara, druga od 14, 6 miliona. Karakteristično je da je druga potpisana od strane Milutina Simovića i prenos izvršen preko specijalnog računa“, kazao je Stijović. 

Ministar je kazao da posjeduju pismo koje Simović upućuje Al Hereri da se novac uplaćuje na specijalni račun.

„Ovdje su i podaci o specijalnom računu otvorenom kod Prve banke, van sistema državnih finansija. Imamo i dokument kojim se direktor IRF Zoran Vukčević obraća Petru Ivanoviću i dokument koji potvrđuje da se radi o djelatnostima van nadležnosti Ministarstva. Tu je i sljedeće obraćanje kojim se direktno pojazuje da tadašnji ministar Petar Ivanović daje nalog Prvoj banci za prenos sredstava sa posebnog računa Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kompaniji Agro Carine“, dodao je on. 

Stiović kaže da se račun svugdje u korespondenciji naziva posebni ili specijalni račun.

„Ovdje imate i zahtjev Nataši Martinović iz Prve banke za prenos sredstava u iznosu od 2,5 miliona dolara koji potpisuje Petar Ivanović. Tu se kaže ‘Ovim putem vas obavještavam da je kompanija Agro Carine ispunila uslove po javnom pozivu za kreditiranje razvojnih projekata u poljoprivredi i stekla uslove za povlačenje sredstava. Shodno navedenom potrebno je da izvršite prenos sredstava u iznosu od 2,5 miliona dolara sa posebnog računa Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja na račun komanije AgroCarine kod Prve banke shodno instrukcijama u prilogu“.

Stijović je kazao da su pribavili podatke od Ministarstva finasija o proceduri otvaranja specijalnih računa budžetskih izvršilaca.

„U prilogu dostavljamo i mejl komunikaciju sa predstavnicima tog ministarstva. Iz iste komunikacije nesporno je da Ministarstvo finansija nije otvorilo ovaj specijalni račun, nema ga u njihovom sistemu. Posebno interesantno je da je Abu Dabi fond direktno uplaćivao sredstva na ovaj račun i na taj način izbjegnut je kompletan sistem državnih plaćanja. Izbjegnut trezor, Ministarstvo finansija i procedura u Ministarstvu poljoprivrede“, naveo je on. 

Stijović je kazao da trenutno nemaju informaciju ko je otvorio račun i ko su opunomoćena lica koja mogu da raspolažu računom.

„Uputili smo zahtjev Prvoj banci da dobijemo te podatke. Imamo dokumentaciju iz koje se vidi da se sredstva koriste i da Simović daje ovlašćenja za povlačenje sredstava i ovlašćenja za zaključivanje ugovora o hipoteci i zalogu generalnom direktoru direktorata za plaćenje u Ministarstvu ruralnog razvoja Blagoti Raduloviću. To je takođe dokaz da Ministarstvo radi izvan svojih ovlašćenja“, kazao je on.

Stijović je kazao da iz dokumentacije koju posjeduju, naročito izjašnjenja zaposlenih dobijena po zahtjevu Specijalnog tužilaštva i posebne jedinice policije jasno je da Ministarstvo kao organ nije preduzelo poslove niti posjedovalo tim za realizaciju ovog projekta.

„Kompletna procedura sprovođena od strane užeg kruga lica iz kabineta bivših ministara, posebno ukazujemo na zapisnik o primopredaji dokumentacije od 13. 11. 2017. u vezi Admas projekta, jasno se vidi da ni u jednom slučaju ne postoje odobrenja odjeljenja za odobravanje kredita, ne postoje odluke odbora za zajam. To nas navodi na zaključak da nije postojao nikakav odbor koji je vršio ocjenu osnovanosti zahtjeva već su ugovori zaključivani proizvoljno. Imamo i komunikaciju između Zorana Vukčevića i tadašnjeg sekretara u Ministarstvu Nemanje Katnića, gdje IRF zahtijeva dokumentaciju od Ministarstva, dostavlja dokumenta iz kompanije i nadaju se da će zajednički uspješno realizovati aktivnosti“, kazao je ministar.

Petar Ivanović bio u ulozi svjedoka, a nije bio ni ugovorna strana 

Stijović je podsjetio da je od 13. februara 2015. godine IRF zaključio sa Abu Dabi fondom ugovor u iznosu od 50 miliona dolara.

„Dana 4. juna 2015. godine kao ugovorna strana stekao je pravo da povlači sredstva kredita koja su potrebna i obavezao se da sredstva kredita koristi isključivo u finansiranju razumnih troškova robe i usluga potrebnih za realizaciju projekta i otplate kredita“, istakao je Stijović.

Ministar je takođe podsjetio da je ispred IRF ugovor potpisao Zoran Vukčević predsjednik borda direktora i Abu Dabi fond.

„Tadašnji ministar Petar Ivanović nalazio se u ulozi svjedoka, a ni bio ugovorna strana. Sporno je – mamo prevod ugovora o kreditu gdje se kao potpisnik pojavljuje Radoje Žugić bivši ministar finansija. Takođe, ugovor u zajmu – kao potpisnik je  Žugić. Znači da prevodi ugovora nisu istovjetni prevodima iz originala jer se kao potpisnik pojavljuje i tadašnji ministar finansija“, kazao je Stijović. 

Stijović je kazao da je ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja prepoznato kao korisnik kredita iako mu nije data ni najmanja mogućnost da ima neposrredan odnos sa fondom, što je i van ovlaštenja.

„Ministarstvo kao državni organi, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi nemaju svojstvo pravnog lica već samo obavljaju poslove uokviru nadležnosti koje su im u okviru relevantnih potpisa određene. Polazeći od toga Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nije mogao zaključivati pravne poslove jer za to nema zakonskog ovlašćenja a da tek ne govorimo o povjeravanju poslova koje nema u svojoj nadležnosti. To je razlog što je ministarstvo obavljalo bankarske poslove za koje nema nadležnost“, poručio je ministar.

Stijović je kazao da nakon zaključenja osnovnog ugovora Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u potpunosti preuzima sprovođenje projekta.

„Osnov ovakvog postupanja temelje na operativnom priručniku u potpunosti suprotnom ugovorima u kojima se Ministarstvu daju dodatna ovlašćenja suprotna zakonu“, istakao je on.

Tako je, kako kaže Stijović, iako suprotno ovlašćenjima Ministarstvo zaključilo 12 ugovora o kreditu iako se konstantno baratalo o ciframa od devet ugovora.

„Dva ugovora su zaključena iako nisu još uvijek isplaćena i jedan zaključen od strane IRF pa smo u saradnji sa IRF dobili podatke o tome, i jedan ugovor koji je odbijen. Radilo se o Plantažama koje su tražile pomoć i jedino su one odbijene“, dodao je on

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja