U Ministarstvu vanjskih poslova 20 službenika iz drugih resora

 U Ministarstvu vanjskih poslova 20 službenika iz drugih resora

Foto: Antena M

U Ministarstvu vanjskih poslova od ukupnog broja sistematizovanih radnih mjesta, zaposlena su 252 izvršioca, od čega su 33 lica zaposlena na određeno vrijeme. To se navodi u Informaciji o jačanju kapaciteta u Ministarstvu vanjskih poslova, koju je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici, piše Dan.

Na osnovu ugovora o djelu, kako je kazano, angažovana su četiri lica.

,,U skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima (član 53) u ministarstvu rade i lica koja su osnovom sporazuma sa drugim državnim organima određena da na određeno vrijeme vrše stručne poslove u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Na dan 10. decembar 2020. godine ukupano je zaključeno 20 sporazuma. Za ukazati je da je za vršenje administrativno-tehničkih poslova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu jedno lice zaposleno u ministarstvu (za zvanje samostalni referent), dok ostalih 79 sistematizovanih radnih mjesta nijesu popunjena u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima, već su na tim poslovima angažovana lica u statusu lokalnog osoblja, u skladu sa aktima ministarstva i propisima države prijema”, navodi se u tekstu dokumenta Vlade.

Četiri javna konkursa su, kako se precizira, započeta i okončana prije 30. avgusta 2020. godine, donošenjem rješenja Vlade o postavljanju.

Jedan javni konkurs započet je i okončan poslije navedenog datuma.

,,Od 19 internih, odnosno javnih oglasa 18 je objavljeno, jedan oglas nije objavljivan i to za direktora Direkcije u Generalnom direktoratu za međunarodno-pravne poslove. Oglasi su objavljeni preko Uprave za kadrove tokom avgusta ili poslije 1. septembra 2020. godine. Zaključno sa 10. decembrom 2020. godine donijeto je rješenje o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme za devet službenika, ova lica su bila u radnom odnosu na određeno vrijeme ili su bila angažovana na osnovu ugovora o djelu navedeno je u dokumentu MVP”, koje predvodi ministar Đorđe Radulović.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja