U mjesnoj zajednici Vidrovan počeli radovi na saniranju lokalnih puteva

 U mjesnoj zajednici Vidrovan počeli radovi na saniranju lokalnih puteva

Foto: Opština Nikšić

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj je u saradnji sa DOO „Komunalno“ izvršio sanaciju udarnih rupa u mjestu Šipačno i Orah. Takođe, u mjesnoj zajednici Vidrovan u mjestu Zavraca je nasuto i tamponirano 1700 m puta.

Foto: Opština Nikšić

Opština Nikšić svakodnevno radi na poboljšanju putne infrastrukture. U narednom periodu će biti nastavljene aktivnosti na sanaciji puteva u gradskim i prigradskim mjesnim zajednicama u skladu sa predviđenim planom i dinamikom, objavljeno je na facebook stranici Opštine

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još