U Nikšiću naknada za novorođenčad 100 eura

 U Nikšiću naknada za novorođenčad 100 eura

Izvor: Ilustracija

Opština Nikšić izdvajaće po 100 eura jednokratne naknade za novorođenče čiji roditelji, usvojioci, staratelji ili hranitelji imaju prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u toj opštini, usvojeno je na sjednici lokalne Skupštine.

Isplata će početi ovih dana, kako je najavljeno, a pravo na dobijanje jednokratne pomoći može se ostvariti pod uslovom da sredstva po tom osnovu nijesu dobijena u nekoj drugoj opštini u Crnoj Gori.

Predstavnik nevladine organizacije Centar za afirmaciju romske i egipćaske populacije (CAREP), Nardi Ahmetović, kazao je da novčanu naknadu neće moći ostvariti roditelji koji nemaju ličnih dokumenata.

“Zbog neposjedovanja ličnih dokumenata pripadnici romske i egipćanske populacije onemogućeni su da ostvare prava na zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, materijalna davanja, pa zbog toga neće moći dobiti ni tu naknadu”, rekao je Ahmetović na sjednici Skupštine.

On je istakao da im je svaka vrsta pomoći i podrške itekako značajna i pozvao nadležne da se iznađe model po kome bi se vršila identifikacija majki sa dokumentacijom koju trenutno imaju, a naseljene su u Nikšiću.

Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje u nikšićkoj Opštini, Milan Korać, naveo je da su tokom centralne javne rasprave imali veliko interesovanje iz svake romske i egipćanske zajednice i da je ukazano da je bez ličnih dokumenata teško ostvariti to pravo.

“Dio romske zajednice ima ličnu kartu sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom u Nikšiću i to pravo mogu ostvariti kao i ostali građani, dok jedan broj nije iskoristio pravnu pomoć za sređivanje ličnih dokumenata, iako su to mogli da riješe, što je veliki problem”, naveo je Korać.

On je rekao da su Crveni krst i dio organizacija civilnog sektora tokom prethodnih godina pomagali da romska i egipćanska populacija ostvari pravo na dobijanje dokumenata, ali da pojedini od njih za to nijesu bili zainteresovani.

”To će im i ubuduće predstavljati problem, jer bez ličnih dokumenata je teško ostvariti i jedno pravo. Pokušaćemo da sa MUP-om, Crvenim krstom i civilnim sektorom koji pruža pravnu pomoć da sagledamo da li ima mogućnosti da se uradi po tom pitanju u nekom bliskom vremenu”, rekao je Korać.

U obrazloženju opštinske Odluke za dodjelu naknada za novorođenčad navedeno je da je jedan od najznačajnih društvenih problema smanjenje rađanja djece i da je neophodno obezbijediti materijalna davanja iz socijalne i dječje zaštite kako bi se pomoglo porodicama i olakšalo roditeljstvo.

”Obezbjeđivanjem te naknade želi se unaprijediti opšti kvalitet života porodica kojima je neophodna dodatna podrška radi zadovoljenja osnovnih potreba za novorođeno dijete, podstaći rast stope nataliteta i stimulisati mlade parove da stupaju u brak”, navedeno je u odluci.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja