Veliko interesovanje gradjana: Pravilno tretiranje otpada i suzbijanje ambrozije

 Veliko interesovanje gradjana: Pravilno tretiranje otpada i suzbijanje ambrozije

foto: privatna arhiva

Predstavnici nevladine organizacije Društvo mladih ekologa Nikšić tokom javne kampanje na  Trgu slobode razgovarali su sa građanima o pravilnom tretiranju otpada nakon upotrebe pesticida i suzbijanju korovske i alergene biljke, ambrozije.

Tokom dvosatne kampanje na trgu predstavili su projekte „Da opasan otpad postane neopasan“ i „Kampanja za suzbijanje ambrozije“ sa ciljem da ove teme dospiju do što većeg broja ljudi i tako skrenemo pažnju na njihov značaj.

“Od građana smo čuli iskustva i predloge za popravljanje stanja kada je u pitanju odlaganje otpada od pesticida koji, nažalost, često završava u životnoj sredini – rijekama, zemljištu, pored puteva. Njihovo interesovanje je bilo veliko i kada je u pitanju ambrozija, uzročnik preko pola polenskih alergija od kojih pati sve veći broj ljudi“, saopštili su iz DMEN-a.

Njihovi volonteri tom prilikom dijelili su Informativnu brošuru o pravilnom postupanju sa ambalažnim otpadom od pesticida „Da opasan otpad postane bezopasan“. Ovaj dokument izradili su u okviru projekta sa ciljem da bude putokaz poljoprivrednim proizvođačima koji koriste pesticide. Sadrži osnovne informacije o pesticidima – definicija, nastanak, podjela. Objašnjenje i značaj pravilne upotrebe pesticida tretira drugi dio brošure.

Kako su naveli iz DMEN-a, pravilna upotreba pesticida podrazumijeva usmjerenu zaštitu tj. preciznu poljoprivredu u kojoj se tačno zna ciljani štetni organizam suzbijanja, zatim obavezno konsultovanje stručnih lica, poštovanje svih mjera sigurnosti i dobijanje ekološki bezbjednog proizvoda.

“ Kroz osnovne norme predočili smo i zakonodavni okvir koji tretira ovu oblast. Tretiranje otpada od pesticida je centralna tema dokumenta, koje počinje praviilnim postupanjem sa praznom ambalažom, nakon primjene sredstva. Otpad koji nastaje na ovaj način treba da završi u odgovarajućim reciklažnim centrima, koji u ovom trenutku ne postoje u opštini Nikšić. Reciklažni centar za otpad nastao od pesticida treba da predstavlja zaokruženje pravilnog tretiranja otpada nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja. U posljednjem dijelu brošura se bavi primjerima dobre prakse iz regiona i Evropske unije“, kazali su iz ove nevladine organizacije.

Promotivni materijali o ambroziji sadrži podatke o štetnosti ove jednogodišnje  biljke, koja izaziva i smanjenje prinosa u poljoprivredi jer crpi vodu i hranljive materije iz zemlje. Suzbija se u periodu cvjetanja kada oslobađa polen. To je najčešće od kraja jula do početka septembra. Ambrozija se suzbija čupanjem iz korijena i samo na taj način se sprečava njeno omlađivanje. Poruke ovih materijala treba da motivišu građane da sami prepoznaju i uništavaju ambroziju.

Javna kampanja na Trgu slobode dio je aktivnosti u okviru pomenutih projekata. Sprovedena je uz poštovanje mjera uvedenih povodom pandemije Covid-19 koje su na snazi za opštinu Nikšić.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još