Vesko Damjanović v.d. pomoćnika direktora Uprave policije

 Vesko Damjanović v.d. pomoćnika direktora Uprave policije

Izvor: Gov.me

Vlada je postavila Veska Damjanovića za v. d. pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora granične policije, do postavljenja pomoćnika direktora – rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Rješenje o prestanku mandata Nikoli Janjuševiću, pomoćniku direktora Uprave policije – rukovodiocu Sektora policije opšte nadležnosti, zbog isteka mandata.

Donijeta je i Odluka o ustupanju na privremeno korišćenje objekta koji koristi Opšta bolnica „Danilo I“ Cetinje Domu zdravlja Cetinje, za potrebe sprovođenje vakcinacije građana protiv koronavirusa.

22. februara Vlada je donijela Rješenje o određivanju Zorana Brđanina, dosadašnjeg rukovodioca Odjeljenja za analitiku i unapređenje rada policije, za v. d. pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora policije opšte nadležnosti, do postavljenja pomoćnika direktora – rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Takođe, data je saglasnost da Zoran Brđanin, v. d. pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodilac Sektora policije opšte nadležnosti, obavlja poslove direktora Uprave policije, najduže na period od šest mjeseci.

Vlada je odlučila i o Predlogu za imenovanje Zorana Brđanina za direktora Uprave policije, koji je podnio ministar unutrašnjih poslova i, saglasno odredbi člana 9 stav 3 Zakona o unutrašnjim poslovima, odlučila da naznačeni predlog dostavi Skupštini Crne Gore radi davanja mišljenja.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja