Za dvije godine imaćemo 5G mrežu

 Za dvije godine imaćemo 5G mrežu

Foto: Pobjeda

Najvažnijii izazovi koji očekuju Agenciju za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) u narednom četvorogodišnjem periodu su nesmetano funkcionisanje i dalji razvoj elektronskih komunikacionih mreža u doba pandemije kovid-19, potpuno ukidanje naknada za roming u zemljama Zapadnog Balkana (jul 2021. godine), sljedeća dodjela radio-frekvencijskog spektra (kraj 2021. godine) i početak komercijalne upotrebe 5G mreža (kraj 2022. godine), saopštio je Pobjedi izvršni direktor EKIP-a Darko Grgurović. 

Savjet EKIP-a imenovao je sredinom oktobra Grgurovića za izvršnog direktora Agencije. On se i u prošlom četvorogodišnjem mandatu nalazio na čelu Agencije. 

– Zadovoljan sam rezultatima koje sam sa najbližim saradnicima i ostalim koleginicama i kolegama u Agenciji postigao u prethodne četiri godine. Uspješnim radom Agencije i njenih zaposlenih obezbijeđen je kontinuitet skoro dvodecenijskog dobrog regulatornog djelovanja, koje je omogućilo stabilan razvoj i dobro funkcionisanje elektronskih komunikacija i poštanskih usluga. Vjerujem da su sličan stav imali i članovi Savjeta Agencije kada su me nedavno imenovali za još jedan mandat na mjestu izvršnog direktora – kazao je Grgurović. 

Ocijenio je da je u Crnoj Gori kreiran stabilan i predvidiv poslovni ambijent, što je, kako kaže, dovelo do visokog stepena tehnološkog razvoja i prisustva vodećih telekomunikacionih i poštanskih operatora u našoj državi, piše Pobjeda.

Govoreći o mreži pete generacije (5G), najavio je da će se do kraja ove godine kompletirati potreban regulatorni okvir i donijeti odgovarajuće planove raspodjele radio-frekvencija, a u fazi je izrada studije o strategiji uvođenja 5G, koja treba da bude završena u prvom kvartalu naredne godine. 

Ocijenio je da je nedavno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju šest ekonomija Zapadnog Balkana u Tirani značajno za sve države regiona. 

,,Očekujemo da će nova parlamentarna većina, kroz svoje djelovanje u okviru vlade, te kroz rad parlamentarnih tijela i odbora, sada i dodatno sagledati sve uspjehe i rezultate koje je Agencija postigla u svojih skoro dvadeset godina regulatornog djelovanja i da će dati podršku daljem razvoju i implementaciji novog regulatornog okvira u oblasti elektronskih komunikacija, te zadržati postojeće i po mogućnosti unaprijediti uslove za dugoročnu predvidivost i stabilnost regulatornog i poslovnog okruženja u ova dva sektora“, rekao je Grgurović.

Izvor: Pobjeda

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još