Za dvije godine iz porodica izmješteno 66 djece

 Za dvije godine iz porodica izmješteno 66 djece

Foto: Unsplash

Četvoro djece iz Bara čiji su roditelji zbog teškog porodičnog nasilja završili u zatvoru poslato je u prihvatilište u Bijeloj. Sve se odigralo početkom decembra, bez podataka koliko je sličnih slučajeva zabilježeno tokom ove godine, piše Pobjeda.

Takve precizne podatke nijesu mogli dobiti od Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Zabrinjava, međutim, podatak Centra za socijalni rad u Podgorici da je samo na području glavnog grada prošle i ove godine iz porodica izmješteno čak 66 djece.

Prema podacima Osnovnog suda u Podgorici, u posljednje dvije godine donijeta su dva rješenja o trajnom oduzimanju djece.

Razlozi za oduzimanje djece roditeljima, kako objašnjavaju iz podgoričkog Centra za socijalni rad, brojni su.

Centar za socijalni rad postupa urgentno kada se prijavi nasilje i to shodno Protokolu o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici.

Kada roditelji nijesu u mogućnosti da se brinu o djetetu i potrebno ga je izmjestiti iz porodice, pomoć pružaju hranitelji koji su obučeni i licencirani za rad.

,,Centar za socijalni rad se bavi zaštitom djece i porodice. Nastoji se da se pomogne biološkoj porodici da bude što funkcionalnija primjenom različitih mjera koje su u nadležnosti Centra za socijalni rad. Hraniteljstvo predstavlja privremeni oblik zaštite djeteta bez adekvatnog roditeljskog staranja i jačanje biološke porodice dok se ne steknu uslovi da se dijete vrati u svoju porodicu. Nekada se desi da dijete boravi u hraniteljskoj porodici do usvojenja ili do osamostaljivanja“, navode iz Centra za socijalni rad.

Oni objašnjavaju da su usvojenje ili hraniteljstvo kompleksne procedure, te i da su definisane pravilnicima i zakonom shodno proceduri vođenja slučaja.

,,U postupku učestvuje stručni tim, dijete, porodica i ostali relevantni akteri od značaja za dijete. Smještaj u dom se realizuje ukoliko nijesmo uspjeli da pronađemo adekvatnu porodicu za dijete. Međutim, vođenje slučaja je aktivan proces, podložan izmjenama i uvijek se radi na pronalaženju rješenja koji će zaštititi najbolji interes djeteta, shodno njegovom pravu na boravak u porodici“, dodaju u odgovoru.

Centar za socijalni rad, kako objašnjavaju, hitno postupa u slučaju prijave nasilja u porodici shodno Protokolu o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici.

,,Dijete se privremeno izmješta iz porodice, dok se biološka porodica ne rehabilituje, dok se trajno izdvaja jedino u slučaju da nema izgleda da se dijete ikada može povratiti u svoju biološku porodicu. U tom slučaju djetetu se može tražiti usvojiteljska porodica. Dijete je podobno za usvojenje kada ima saglasnost oba roditelja za usvojenje, zatim ukoliko su roditelji lišeni poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava ili su grubo zanemarili roditeljske dužnosti i obaveze u kontinuitetu šest mjeseci ili ne brinu o djetetu uopšte, a nepoznati na adresi duže od tri mjeseca i ne može se sa njima stupiti u kontakt, shodno porodičnom zakonu Crne Gore“, dodaju iz Centra.

Sa aspekta pravne struke i porodičnog zakona, organi pravosuđa, drugi organi, medicinska, obrazovna i druga ustanova, nevladina organizacija i građani dužni su da obavijeste organ starateljstva čim saznaju da roditelj nije u mogućnosti da vrši roditeljsko pravo.

Advokatica Milena Jovović za Pobjedu objašnjava da treba da znaju da roditeljsko pravo sačinjavaju prava i dužnosti roditelja.

,,Roditelji su dužni da se brinu o ličnosti, pravima i interesima svoje djece i odgovorni su za njihovo podizanje, vaspitanje i osposobljavanje djece za samostalan život, zaštitu njihovih interesa i dobrobiti. Roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno“, navodi Jovović.

Kako objašnjava, svako odstupanje od navedenog ukazuje da nešto u odnosu roditelj-dijete nije u redu, i tu je neophodno odmah reagovati i pružiti stručnu pomoć. Jovović objašnjava da sud može donijeti odluku o odvajanju djeteta od roditelja ako postoje razlozi za ograničenje ili lišenje roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici.

„Ako je jedan od roditelja lišen roditeljskog prava, onda ono pravo pripada drugom roditelju. Dijete koje je napunilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje može odlučiti sa kojim će roditeljem živjeti. U slučaju spora u pogledu vršenja roditeljskog prava nad djetetom sud donosi odluku u skladu sa željom djeteta, osim ako je to suprotno njegovom najboljem interesu. Roditelj koji zloupotrebljava roditeljska prava ili grubo zanemaruje roditeljske dužnosti, lišava se roditeljskog prava“, objašnjava Jovović.

Navodi da roditelj može biti lišen roditeljskog prava u pogledu sve djece, a ako to posebne okolnosti zahtijevaju može i samo prema pojedinom djetetu.

,,Postupak za lišenje roditeljskog prava može pokrenuti drugi roditelj, organ starateljstva ili državni tužilac. Roditelju se može odlukom suda vratiti roditeljsko pravo kada prestanu razlozi zbog kojih je lišen roditeljskog prava. Prijedlog za vraćanje roditeljskog prava mogu podnijeti roditelji i organ starateljstva. Pravosnažna sudska odluka o ograničenju, lišenju, vraćanju, produženju i prestanku produženog roditeljskog prava, unijeće se u matični registar rođenih, a ako to lice ima nepokretnosti i u registar nepokretnosti. Postupak za ograničenje, lišenje i vraćanje roditeljskog prava mora se završiti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga“, poručuje Jovović.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja