Za odštetu zbog ujeda pasa lutalica Opština Nikšić isplatila 112.220,94 eura

 Za odštetu zbog ujeda pasa lutalica Opština Nikšić isplatila 112.220,94 eura

Foto: V. Pesic. alo.rs

Opština Nikšić je u ovoj godini isplatila 112.220,94e, za odštetu zbog ujeda pasa lutalica, od čega se iznos od 68.702,06e odnosi na glavni dug, dok se iznos od 43.518,88e odnosi na troškove postupka.

U Osnovnom sudu u Nikšiću, u periodu od 01.01.2020. do 30.11. 2020. godine donijeto je ukupno 189 pravosnažnih odluka, koje su za predmet spora imale naknadu nematerijalne štete po osnovu ujeda pasa.

,,Ukupan iznos naknada nematerijalne štete po navedenim odlukama iznosi 64.047,00e, a ukupan iznos troškova postupka u tim predmetima iznosi 29.960,27 eura”, saopšteno je iz Osnovnog suda našem portalu.

U periodu od  01.01.2020. godine zaključeno sa 30.11.2010. godine Direkciji za imovinu je dostavljeno 58 pravosnažnih presuda, donijetih u predmetima za naknadu štete zbog ujeda pasa lutalica. Po predmetnim presudama iz budžeta Opštine isplaćen je ukupan iznos od 112.220,94e, od čega se iznos od 68.702,06e odnosi na glavni dug, dok se iznos od 43.518,88e odnosi na troškove postupka.

,,U predmetima koji su okončani pravosnažnim presudama iznos nematerijalne štete kreće se u rasponu od 400,00e do 2.000,00e, zavisno od težine zadobijenih povreda, intenziteta i dužine trajanja bola i straha izazvanog štetnim događajem. Na ime troškova postupka dosuđuje se iznos od minimum 520,00e, s tim što isti mogu iznostiti i do 1.500,00e, zavisno od broja održanih ročišta, te obavljenih vještačenja. Napominjemo da troškovi postupka mogu iznositi i preko 2.000,00e, u slučaju kada dođe do ukidanja prvostepene presude i vraćanja predmeta na ponovni postupak. U tom slučaju se nadoknađuju i troškovi za sastav žalbe, kao i troškovi za pristup advokatu na ročišta održana nakon ukidanja presude, te troškove eventualnog novog vještačenja, što sve utiče na uvećanje troškova koji se moraju isplatiti ukoliko se tužbeni zahtjev tužioca usvoji, odnosno odbije žalba Opštine Nikšić od strane Višeg suda”, saopšteno je iz Direkcije za imovinu.

Godinama unazad Opština Nikšić isplaćuje značajna sredstva po ovom osnovu, ali problem pasa lutalica je i dalje aktuelan i  građani su izloženi njihovom napadu. Predsjednik Opštine Milutin Simović je najavio da će preduzeti aktivnosti kako bi se problem pasa lutalica riješio.

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja