Zbog novih mjera kilometarska kolona na Bogetićima

 Zbog novih mjera kilometarska kolona na Bogetićima

Foto: portal RTCG

Nakon stupanja na snagu novih mjera, kojima se zabranjuje izlazak građanima i sa teritorije opštine Nikšić, jutros se stvorila kilometarska kolona automobila u blizini Bogetića, prenosi portal RTCG.

Na Bogetićima se, inače, obustavlja saobraćaj radi kontrole, tokom zabrane putovanja između gradova zbog propisanih mjera.

Policija je ranije saopštila da će vršiti detaljne kontrole poštovanja novih mjera, a poseban akcenat će biti na kontroli potvrda za kretanje iz gradova Crne Gore iz kojih je, novim mjerama, građanima zabranjen izlazak.

Podsjećamo, Komisija za zaštitu stanovništva od bolesti COVID-19, na predlog Instituta za javno zdravlje, usvojila je nove mjere koje su na snagu stupile danas, a važiće do 10. marta.

  • obavljanja redovnih radnih zadataka, na osnovu potvrde poslodavca;
  • ostvarivanja zdravstvene zaštite, na osnovu medicinske dokumentacije;
  • njege lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana, kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;
Foto: rtcg
  • putovanja studenata od mjesta prebivališta do sjedišta ustanove visokog obrazovanja, na osnovu potvrde te ustanove, odnosno uredno popunjenog i ovjerenog indeksa;
  • održavanja ličnih odnosa djece sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom;
  • prevoza poljoprivrednih proizvođača upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava, uz rješenje organa državne uprave nadleđžnog za poslove poljoprivrede, odnosno organa uprave nadležnog za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;
  • prevoza vlasnika poljoprivrednog zemljišta i članova njegovog porodičnog domaćinstva do mjesta u kome se zemljište nalazi, radi obrade i proizvodnje hrane za sopstvene potrebe, uz list nepokretnosti/posjedovni list i potvrdu, koju treba popuniti, preuzeti i odštampati sa sajta Instituta,
  • prevoza lica koja posjeduju dozvolu za sportsko-rekreativni i privredni ribolov, akvakulturu, odnosno dozvolu za plovilo, da se prevezu do mjesta u kome treba da obave ribolovi/ili akvakulturu, odnosno u kome posjeduju dozvolu za plovilo;”

Izvor: portal RTCG

Avatar

Portal Nikšić

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja