Muratović: Ako je Nikšič prepoznat kao grad kulture, onda još i više moramo ulagati u istu

 Muratović:  Ako je Nikšič prepoznat kao grad kulture, onda još i više moramo ulagati u istu

Foto: TO Nikšić

Prema podacima UNESCO-a kulturni turizam je najbrže rastući sektor turističke privrede, a Evropa je jedna od najatraktivnijih destinacija za turiste zainteresovane za ovaj vid putovanja i odmora. Brojni primjeri materijalne i nematerijalne kulturne baštine koje imamo na čitavoj teritoriji zemlje potencijali su koje moramo iskoristiti kako bi razvili konkurentan kulturno – turististički proizvod.

  Da li i na koji način TO Nikšić planira uvrstiti u svoju ponudu činjenicu da su u ovom gradu stvarali umjetnici poput Vita Nikolića, Živka Nikolića, Dragana Radulovića, Ilije Šobajića, Trebješkog, Miladina Šobića pitali smo direktora turističke organizacije grada pod Bedemom.

Foto: TO Nikšić

,,Kultura je važan dio naših života i ona je duboko utkana u korijene Nikšića. Ona je nešto po čemu je Nikšić bio i jeste prepoznat. U korist tome svjedoče i brojni kulturni događaji u gradu pod Trebjesom. Radilo se mnogo na tome prethodnih godina i to treba da budu smjernice po kojima ćemo raditi i u budućnosti. Na temeljima pomenutog je nastala i jedna od manifestacija posvećena ljudima koje ste pomenuli, a koji su svojim radom i stvaralaštvom ostavili neizbrisiv trag, ne samo u Nikšiću, već i na mnogo širem prostoru. To je ,,Boem fest“. Prepoznavši potencijal te manifestacije, od prošle godine smo postali i jedan od organizatora ovog događaja. Ako je Nikšič prepoznat kao Grad kulture, onda još i više moramo ulagati u istu, jer se svaka investicija u kulturu višestruko isplati”, rekao je za portal ,,Nikšić” direktor TO Nikšić Boris Muratović.

Značajna kulturna tradicija i bogata istorija ovog prostora resursi su koji se dovoljno ne koriste. Nedostatak strategije, izostanak promocije, nedovoljna ulaganja, loša povezanost kulture i turizma dovodile su do toga da Nikšić i ne bude prepoznat kao turistički grad. Međutim, intezivno se radi na određivanju pravca i strategija daljeg razvoja, djeluje se na više nivoa, i radi se na maksimalnom poboljšanju ponude.

,,Kulturni turizam ćemo unaprijediti intenzivnijom saradnjom sa instuitucijama kulture i kroz podršku projektima, naravno u granicama svojih mogućnosti, kojim se želi promovisati ista. Saradnja je kao i u svemu drugom ključ za uspjeh. Moram istaći da imamo odličnu saradnju sa institucijama kulture u gradu i da je sa ljudima koji su na čelu istih, imajući u vidu njihovu stručnost i viziju, lako sarađivati. Što se kulturnog turizma tiče, istom i te kako doprinosi nikšićka kulturna scena koja postoji već par godina, a tek ćemo naredne godine vidjeti koliko će rekonstrukcija Muzeja pozitivno uticati na turističku ponudu našeg grada. Mišljenja sam da bi i scene na otvorenom znatno doprinijele promociji svega onoga što želimo promovisati i to je nešto na čemu moramo raditi u budućem periodu. Kao idealno mjesto za to vidim Bedem i to bi bio početni korak u konačnoj valorizaciji tvrđave koja se nalazi u centru našeg grada”, rekao je Muratović.

Foto: TO Nikšić

 Otvaranje memorijalnih stanova, kuća, spomen soba, postavljanje spomen ploča na mjestima gdje su stvarali naši umjetnici mali su koraci ka većem cilju, od njih bi možda trebali krenuti.

,,Kada je riječ o otvaranju memorijalnih stanova, kuća, spomen soba i postavljanju spomen ploča na mjestima gdje su stvarali naši umjetnici, to može biti takođe veliki doprinos turističkoj ponudi grada kroz očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa, ali prije svega, mi smo to dužni ljudima koji su svojim radom od Nikšića napravili to što jeste, jer grad čine ljudi!“, ističe naš sagovornik.

Bogatija turistička ponuda privlači veći broj turista što dovodi do povećanja broja zaposlenih u ovoj privrednoj grani, svako ulaganje u poboljšanje turističke ponude i kreiranje novih konkurentnih proizvoda povećava mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prihoda. Ulaganje u kulturni turizam je isplativo jer na ovaj način naš grad i Crna Gora mogu postati atraktivne  destinacije u toku cijele godine, ali bez investicija se ne može učiniti mnogo.

Foto:TO Nikšić

,,Bez investicija se ne može učiniti mnogo i opet se vraćam na konstataciju da svaka investicija u kulturu mora biti isplativa, ne samo u materijalnom smislu. Vjerujem da događaji koje pominjem mogu značajno doprinijeti podizanju nivoa svijesti kod naroda, a s druge strane, kroz jednu od planiranih aktivnosti u toku tih manifestacija možemo obnavljati i promovisati značajne mikro lokalitete, jedan po jedan. „I najduža putovanja počinju prvim korakom“, zaključuje Muratović.

Avatar

Margita Bećirović Vulanović

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja