Tags : 10 PM

Doprinesi i smanji štetnu emisiju gasova

Gasovi koji izazivaju efekat staklene bašte, poput ćebeta, zadržavaju toplotu koja se reflektuje od Zemljine površine i na taj način čine planetu toplom. To su: vodena para, ugljen-dioksid, metan, azot-suboksid i hlorofluorokarbonati. U skladu sa problematikom emisije gasova, Društvo mladih ekologa Nikšić sprovodi projekat “Doprinesi i ti smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte“ sa […]Detaljnije