Tags : kante za otpad

Društvo mladih ekologa Nikšića podijelilo je kante za odlaganje otpada

 ,,Društvo mladih ekologa Nikšić” podijelilo je kante za odlaganje otpada koji nastaje nakon upotrebe pesticida poljoprivrednim proizvođačima, koji koriste ova sredstva za zaštitu bilja. Podijeljeno je 20 kanti sa naljepnicama koje sadrže uputstvo o rukovanju praznom ambalažom.   ,,Sastancima na kojima su predate kante prisustvovali su proizvođači malina, jabuka, krompira, različitog povrća…, ali i predstavnici […]Detaljnije