Tags : opštabolnicanikšić

Donacija od 10 hiljada evra Opštoj bolnici

Zahvaljujući donaciji ambasade Slovačke, Opšta bolnica u Nikšiću će nabaviti prioritetnu medicinsku opremu za ovu zdravstvenu ustanovu, u vidu pet dvanaestokanalnoih EKG aparata. „Odlučili smo da nabavimo pet dvanaestokanalnih EKG aparata.U jednom djelu ćemo mi sufinansirati, do iznosa potrebnog da bi se ta oprema nabavilaTo je negdje proizvod prijateljskog odnosa Republike Slovačke i naših razgovora […]Detaljnije